معرفی مدیران و روسای مراکز

رئیس اداره سنجش وارزشیابی
تیمور شیخ آبادی

رئیس امور مالی
مهدی عباس زاده

رئیس مرکز شهید بهمنی پارسیان
پیمان درویشی

رئیس مرکز خواهران میناب
فاطمه اعتمادی بنگ

رئیس مرکز جاسک
مصطفی افتخاری

رئیس مرکز قشم
محسن ناصری جونقانی

رئیس مرکز رودان
محمد مریدی خورگو

رئیس مرکز بندرلنگه
امیر محمد کشاورز

رئیس مرکز حاجی‌آباد
محمدرضا علیزاده شلمانی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات
فیروزه علیپور