نشانی آموزشگاه‌های آزاد

جست‌وجو

ردیف شهرستان نام آموزشگاه موسس رشته آدرس تلفن
1 بستک بزرگمهر مسعودبرادران ترابی صنايع پوشاك,گردشگری,فناوری اطلاعات بستک-روبرو ناحیه سپاه-مجتمع بزرگمهر ۰۷۶۴۳۲۲۵۵۹۲
۰۹۱۷۱۹۸۱۶۵۵
2 بستک آرام آذر بروشان مراقبت و زيبايي بستک خیابان امام کوچه فردوسی درب سوم - - ۰۷۶۴۳۲۲۲۶۴۲
۰۹۱۷۱۹۸۱۸۰۶
3 بستک شعبه پاسارگاد حسین واحدی فناوری اطلاعات بستک-جناح ۰۹۱۷۳۶۴۲۶۸۴
4 بستک نیل سامیه افراشته صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) روستای فتویه-بستک ۰۷۶۴۴۳۳۲۸۶۰
5 بستک نیلو فر مریم طالبی صنايع پوشاك شهرستان بستک خیابان همت بستکی روبروی تمعیرگاه نادر جمیل ۰۹۱۹۵۶۵۲۳۱۰
6 بستک طاها علی صبور فناوری اطلاعات بستک-خیابان کانال- کوچه پستچی ۰۷۶۴۴۳۲۲۷۳۳
۰۹۱۷۳۶۴۱۲۵۲
7 بستک شعبه بزرگمهر مسعود برادران ترابی فناوری اطلاعات بستک-جناح ۰۹۱۷۱۹۸۱۶۵۵
8 بستک ایمان ایمانه شریفیان خدمات تغذیه ای بستک ۰۷۶۳۴۸۹۸۹۵۶۵۷
9 بستک آیندگان سید مصطفی قتالی فناوری اطلاعات بستک –جناح روبریوی اداره پست ۰۷۶۴۴۲۴۲۴۱۴
۰۹۱۷۱۹۹۱۵۲۳
10 بستک آرامیس امامه افراز صنايع پوشاك,صنایع دستی (بافت),صنایع دستی (دوختهای سنتی) هرنگ-جنب مسجد جامع ۰۷۶۴۴۳۹۱۲۲۵
۰۹۱۷۹۴۷۰۱۶۶
11 بستک دستمرد شکوفه رنجبر صنايع پوشاك خیابان انقلاب-بالاتر از دانشگاه آزاد-محله سی دستگاه-جنب اداره راه و شهرسازی ۰۷۶۴۴۳۲۱۷۹۸
۰۹۰۳۱۵۰۳۷۱۳
12 بستک بادگیران فاطمه رنجبران صنایع دستی (دوختهای سنتی),صنايع پوشاك,صنایع دستی (بافت),فرش بستک –جناح -روستای هنگویه ۰۷۶۴۴۳۶۳۶۷۳
۰۹۱۷۹۶۴۷۸۹۹
13 بستک آرامش آناهیتا راستی مراقبت و زیبایی بستک ۴۴۳۲۸۸۰۰
۰۹۱۷۳۶۴۰۳۰۸
14 بستک فرهان اسماء محمد پور صنايع پوشاك بستک جناح روستای هنگویه دبیرستان محمد زبیر فکری
15 بندر خمیر کارآفرینان فردا صنايع پوشاك,تاسیسات,فن­اوری اطلاعات,امور مالی و بازرگانی بلوار امام خمینی ره میدان سپاه ۰۹۱۷۳۶۸۷۹۶۱۰
۰۷۶۳۳۳۲۳۶۶۹۲
16 بندر خمیر جواهر جواهر برفه خدمات تغذیه ای خیابان امام خمینی روبروی استادیوم ورزشی ساختمان علی ساحلی زادگان ۰۷۶۳۳۲۲۹۰۷۶
۰۹۶۳۳۲۲۹۰۷۶
17 بندرعباس هرمزگان علی جعفر پور فناوری اطلاعات گلشهر روبروی فروشگاه رفاه-جنب زبانسرا ۰۷۶۳۳۶۶۴۵۱۱
۰۷۶۳۳۶۶۳۱۵۶
۰۹۱۷۱۶۳۰۹۸۶
۰۹۰۱۷۲۳۱۲۷۶
18 بندرعباس آرمان محمد صابری امور مالی و بازرگانی چهار راه بلوکی ساختمان پرتو طبقه 2 ۰۷۶۳۲۲۳۱۱۵۰۰
۰۹۱۷۹۵۳۱۹۴۴
19 بندرعباس دانا سامیه درساره امور مالی و بازرگانی,حمل و نقل زميني,فن­اوری اطلاعات روبروی پارک شهید دباغیان –ضلع غربی میدان امام ۰۷۶۳۳۳۳۸۸۶۵
۰۷۶۳۳۳۵۲۷۶۷
۰۷۶۳۳۳۵۱۸۰۰
۰۹۱۷۳۶۱۵۸۳۴
20 بندرعباس ادیبان مرضیه آبرون فناوری اطلاعات امور مالی بازرگانی بندر خمیر خیابان ملا سلیمان ۰۷۶۳۳۲۲۱۷۴۷
۰۹۱۷۷۶۳۰۲۵۶
21 بندرعباس حجاب فاطمه اسماعیلی زاده فناوری اطلاعات-امور مالی بازرگانی-امور اداری فلکه برق کوچه پشت اداره برق ۰۷۶۳۲۲۲۹۵۸۲
۰۷۶۳۲۲۲۸۸۸۳
۰۹۱۷۵۲۱۱۰۱۸
22 بندرعباس خوارزمی شعبه1 عبدارضا یوسفی فناوری اطلاعات-امور مالی بازرگانی میدان برق –پاساژ شمس طبقه دوم –واحد 6 ۰۷۶۳۲۲۳۳۶۲۴
۰۹۱۷۹۵۴۲۵۵۱
۰۹۱۷۹۵۴۲۵۵۳
23 بندرعباس تدبیر آذین علیدوستی فناوری اطلاعات,برق,امور مالی و بازرگانی,اموراداری,مدیریت صنایع,خدمات آموزشی(HSE),بهداشت و ایمنی بلوار دانشگاه جنب هتل فروغ ساختان صدف واحد 7 ۰۷۶۳۳۶۶۶۰۱۴
۰۹۱۷۷۶۱۰۶۲۳
24 بندرعباس تحلیلگران سارا محمودی فناوری اطلاعات,امور مالی و بازرگانی,برق بلوار امام حسین کوی نیایش ۰۹۱۷۱۵۸۸۵۴۳
۰۹۱۷۴۹۰۸۰۸۶
25 بندرعباس خوارزمی عبدارضا یوسفی فناوری اطلاعات,الکترونیک,فناوري ارتباطات,خدمات آموزشی بلورامام روبروی فروشگاه اتکا پشت پارک صفا ۰۷۶۳۳۶۶۷۳۰۲
۰۹۱۷۹۵۴۲۵۵۱
۰۹۱۷۹۵۴۲۵۵۳
26 بندرعباس رایان مریم بهمن زاده فن­اوری اطلاعات,مکانیک,معماری,ساختمان,الکترونیک,خدمات آموزشی,تاسیسات رسالت جنوبی -خیابان حکمت -روبروی کانون غدیر ۰۹۳۵۳۱۲۸۰۵۰
۰۹۱۷۱۶۳۳۳۴۲
27 بندرعباس اکسین علی رضا پزشکیان فن­اوری اطلاعات,فناوري ارتباطات,برق,الکترونیک,بهداشت و ایمنی,معماری,امور مالی و بازرگانی بلوار امام خمینی –شهر نمایش ساختمان عرفان ۰۷۶۳۳۳۱۸۰۲۸
۰۷۶۳۳۳۱۸۰۲۹
۰۹۱۲۴۸۰۵۸۵۰
28 بندرعباس دانشمند صدیقه امیدی اموراداری,فن­اوری اطلاعات,امور مالی و بازرگانی شهرک ولیعصر (هدیش) ۰۹۳۵۸۰۱۱۱۹۴
29 بندرعباس مدیریت صنعتی هرمزگان مبنا محمد کاظم پرنیان امور مالی و بازرگانی بندرعباس-بلوار جمهوری-ششصد دستگاه- ابتدای بلوار سمیه- سمت راست- مدیریت صنعتی ۰۷۶۳۳۵۶۳۷۴۱
۰۹۱۷۷۱۱۷۱۸۳
30 بندرعباس کسری مسعود موسایی مراقبت و زیبایی,صنايع خودرو,صنايع پوشاك,تاسیسات,برق بین فلکه برق و فلکه بلوکی پشت بازار طلا ۰۷۶۳۲۲۲۹۲۴۱
۰۷۶۳۲۲۲۵۲۵۵
۰۹۱۲۸۲۸۳۷۷۱
۰۹۱۷۹۰۰۹۸۹۶
31 بندرعباس آریان ارتباط میلاد رزم آرا الکترونیک(تعمیر تلفن همراه) مابین چهارراه بلوکی ویادبود-روبروی بازار زیتون-جنب عکاسی حامدطبقه اول ۰۷۶۳۲۲۳۲۵۶۴
۰۹۱۷۷۶۱۰۹۱۱
32 بندرعباس پرتو کیانوش زرین نقش جوشکاری و بازرسی جوش,بهداشت و ایمنی رسالت شمالی –بلوار مصطفی خمینی خیابان شلمچه کوچه فروزان 14 ۰۹۱۳۲۱۸۵۶۰۳
33 بندرعباس آپارتمان آلاوه سهرابی پور معماری -فناوری اطلاعات چهار راه پردیس –کوی خلیج فارس –خ سعدی بالای تارا مارکت ۰۹۳۶۱۸۶۵۶۶۷
34 بندرعباس هرمزان یوسف جهانگیری برق بندر عباس –میدان 9دی –کوچه امامت 4 ۰۹۱۷۴۹۷۲۸۷۱
35 بندرعباس اعتماد گستر صنعت هرمزگان محمد رضا کریمی مدیریت صنایع بندر عباس شهرک صنعتی شماره 2 ۰۹۱۷۱۵۸۸۵۲۵
36 بندرعباس مهارت آموز بندر حسن حیدر جهان تیغ برق خیابان داناهی-کوچه گوهران 15روبروی بنیاد شهیدطبقه فوقانی هنرستان عصر دانش ۰۹۱۷۹۵۷۸۴۵۳۰
37 بندرعباس ایمن مصطفی شنبه زاده حمل و نقل زمینی نرسیده به سه راه دلگشا برج نیلوفر ط1 واحد 8 ۰۹۳۳۷۶۸۱۰۱۸
38 بندرعباس جوان طالب پور ضعیمی صنايع پوشاك,مراقبت و زیبایی,خدمات آموزشی دارو پخش –کوچه شهید حمزه ای ۰۹۳۰۵۰۰۷۲۸۰
39 بندرعباس فرزانگان سید مرتضی ابراهیمی صنایع پوشاک مردانه ربروی منازل سازمانی 22بهمن پارک گلها ۰۹۱۹۲۱۱۵۴۷۰
40 بندرعباس آرمانا بیتا بهار لویی بهداشت و ایمنی (ماساژ) بلوار سید جمال الدین اسد آبادی-خ شهید کازرونی-روبروی حسینیه جهرمی ۰۹۱۷۶۱۲۳۰۵۶
41 بندرعباس شایسته فرید قاسمی پناهی صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی)-بافت گیپور بافی بلوار امام خمینی نرسیده به شهر نمایش جنب دارو خانه آپادانا ۰۷۶۳۲۲۳۰۰۸۴
۰۹۱۷۱۶۱۶۱۷۸
۰۷۶۳۲۲۳۳۶۳۹
42 بندرعباس سوره سوسن دانائیان صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) ششصد دستگاه-بلوار یاسر روبروی املاک ریواس ۰۷۶۳۳۵۵۵۵۳۷
۰۹۱۷۱۶۸۹۱۰۶
43 بندرعباس کوثر فاطمه سیرجانی زاده صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) بلوار پاسداران کوچه دلاوران 14 ۰۷۶۳۳۴۱۸۵۶۰
۰۹۱۷۳۶۷۶۲۸۱
44 بندرعباس پویش نسترن نوذر پور صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) فلکه برق پشت بانک سپه طبقه اول ۰۹۱۷۷۶۳۳۲۴۵
45 بندرعباس البرز زهرا رشیدی صنايع پوشاك بعد از چهار راه پردیس 13هکتاری طبقه فوقانی شیرینی سرای قصر شیرین ۹۳۵۱۶۴۹۴۷۹۰
46 بندرعباس ابتکار مینا نظری طراحی دوخت-صنایع دستی سه راه برق به سمت شیر سوم روبروی نان فانتزی ناب کوچه بسیج 19- ۰۹۳۹۵۶۸۵۵۱۹
47 بندرعباس فرزانه فاطمه سمائی طراحی دوخت-صنایع دستی –صنایع چرم خیابان فلسطین –کوچه 14 ۰۹۱۷۳۶۰۶۴۴۲
48 بندرعباس نسیم رقیه دلدار صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) سه راه سازمان پاساژناصر طبقه سوم  پلاک49 ۰۷۶۳۲۲۲۱۷۵۴
۰۹۱۷۷۶۰۱۰۳۱
49 بندرعباس سعادت نعيمه برادري صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) سورو قدیم –خیابان ایران خودرو-جنب مسجدجامع ۰۹۱۷۸۶۱۴۲۴۴
50 بندرعباس صدف هاشم نامور طراحی دوخت-هنرهای تجسمی شهرک مروارید-فرهنگسرای الغدیر ۰۷۶۳۲۴۸۳۴۴۷
۰۹۱۳۰۰۰۷۵۱۰
51 بندرعباس دیبا نادیا جمشیدی صنايع پوشاك گلشهر –خیابان دانشگاه –جنب بانک مسکن –ساختمان آجر نما طبقه سوم آموزشگاه دیبا ۰۷۶۳۳۳۵۳۹۳۰
۰۷۶۳۳۳۵۳۹۲۹
۰۹۱۲۴۸۷۲۳۳۷
52 بندرعباس ترمه لیلا وهابی صنايع پوشاك بلوار سید جمال الدین پاساژ طباطبایی ۰۹۳۹۴۸۲۰۳۶۶
53 بندرعباس فاطیما مریم عامری صنايع پوشاك چهار راه رسالت 0بالای بانک رفاه -طبقه دوم ۰۹۱۷۳۵۹۱۷۰۶
۰۹۱۷۹۹۴۴۸۱۰
54 بندرعباس کیمیا سیابی صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) فین : بلوار امام خمینی میدان معلم ۰۹۱۷۹۵۴۹۵۹۲
55 بندرعباس خضراء حکیمه درغال صنايع پوشاك رویدر ۰۹۱۷۲۱۲۷۲۶۸
۰۹۱۷۸۶۰۱۱۸۶
56 بندرعباس آتنا علیا آذرخش صنايع پوشاك بلوار امام خمینی جنب بانک توسعه و تعاون
57 بندرعباس آیگین محمد پور افشار خدیجه صنايع پوشاك بلوار امام حسین –نرسیده به آزادگان –خ آتشنشانی –جانبازان 6 ۰۹۱۷۵۸۰۰۸۱۴
58 بندرعباس دنیز شمسی سلجوقی هنرهای تزئینی,صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی),صنایع دستی (بافت) بلوار مصطفی خمینی –روبروی شیرینی فروشی سادات ۰۷۶۳۳۶۶۴۱۱۰
۰۹۱۷۳۶۹۴۹۸۸
59 بندرعباس سپید سپیده سلجوقی پور صنايع پوشاك شهرنمایش- مجتمع عرفان - ط 3 ۰۹۳۷۹۳۷۵۵۲۰
60 بندرعباس یارا مینا ترابی صنايع پوشاك بلوار صدف بعد از اداره کل فنی و حرفه ای -بهزیستی ۰۷۶۳۳۶۷۰۴۰۰
۰۹۱۷۹۰۰۵۲۵۷
61 بندرعباس حامی کیمیا آمالی صنايع پوشاك,صنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم),هنرهای تزئینی زیباشهر –خیابان روبروی کوچه ابرار 25 ۰۹۳۰۷۶۱۳۵۹۹
62 بندرعباس وطن لیدا صادقی هنرهای تزئینی طراحی و دوخت ششصد دستگاه –خ مقداد روبروی اردوگاه پلاک 44 ۰۹۱۷۳۶۹۸۸۶۱
63 بندرعباس ایلمک زهرا حسین پور صنايع پوشاك,فرش,صنایع دستی (بافت) میدان شهربانی روبروی پست مرکزی ۰۹۱۷۵۲۳۰۹۲۳
64 بندرعباس ترنج مهتاب آگاهی صنايع پوشاك,فرش,صنایع دستی (بافت) چهار راه مرادی بالای داروخانه مشیر ۰۹۱۷۵۴۷۰۳۹۵
65 بندرعباس نگین فاطمه مظفریان خدمات تغذيه اي,صنايع پوشاك پایگاه هوایی ۰۹۱۸۶۷۱۵۹۸۶
66 بندرعباس نرجس کبری محمد راده صنايع پوشاك بلوار امام حسین شهرک سجادیه –کوچه دلیران 16 ۰۷۶۳۳۳۴۶۱۲۱
۰۹۱۷۷۶۰۲۰۱۲
67 بندرعباس دریا دخت فاطمه محمدیان صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) بندر عباس شهرک هدیش ۰۹۱۱۷۴۱۳۲۴۹
68 بندرعباس طوفان زهرا اردیبهشتی خیابان صنایع پوشاک.صنایع دستی.صنایع غذایی. ابتدای بلوار امام حسین شهرک نبوت میثم1 ۰۹۱۷۹۰۰۱۷۵۳
69 بندرعباس رشمون مصباح سایه بانی طلا و جواهرسازی,صنايع پوشاك,صنایع چرم، پوست، خز,هنرهای نمایشی,هنرهای تجسمی,صنایع دستی (دوختهای سنتی) آزادگان پشت قنادی پاک ۰۷۶۳۳۳۳۷۸۷۱
۰۹۱۷۳۶۱۴۰۶۴
70 بندرعباس جلبیل فرخنده بادروج صنايع پوشاك,صنایع دستی (بافت),صنایع دستی (دوختهای سنتی),فرش پشت قلعه پرتغالیها خانه صنایع دستی ۰۹۱۷۲۹۱۱۸۵۲
71 بندرعباس افشان هدیه مصدق صنایع فرش وبافت ازادشهر خیابان غدیر- غدیر 15/2 آموزشگاه افشان ۰۹۱۶۶۶۹۳۲۸۸
72 بندرعباس نقشینه مژگان دادی پور درگزی صنايع پوشاك,فرش,صنایع دستی (بافت) چهارراه دامایی روبروی دبستان دخترانه فاطمی ۰۷۶۳۳۶۸۳۴۱۱
۰۹۱۷۹۳۷۶۸۸۵
73 بندرعباس شرکت گل سرخ خلیج فارس طلعت کریمی صنایع فرش وبافت فین :بلوار امام خمینی بلوار امیر کبیر ۰۹۱۷۹۵۸۳۷۲۲
74 بندرعباس توتیا راحیل هاشمی پور خدمات تغذیه ای -صنایع غذایی 13هکتاری بعد از چهار راه پردیسروبروی خانه ژیمناستیک ساخنتمان اسکان طبقه 3 ۰۹۳۶۱۳۵۲۱۲۵
75 بندرعباس افرنگ تهمینه لک هنرهای تجسمی نبش رسالت ساختمان آب وفاضلاب واحد118 ۰۷۶۳۳۶۷۴۸۴۷
۰۹۳۸۳۶۹۲۸۶۴
76 بندرعباس خاطره نفیسه راستی طلا و جواهر سازی بندر عباس بلوار پاسداران –روبروی اداره دخانیات ۰۷۶۳۲۲۳۱۹۶۷
۰۹۳۶۶۴۵۷۷۴۲
۰۹۰۳۸۰۹۹۲۳۶
77 بندرعباس شرافت محمد رضا شرافت طلا و جواهر سازی میدان 17 شهریور جنب مجتمع ستاره شهر مجتمع امام علی طبقه اول واحد 2 ۰۷۶۳۲۲۲۹۶۴۱
۰۹۱۳۳۵۸۱۵۱۷
78 بندرعباس گل آرا مریم امیری شیرازی مراقبت و زيبايي گلشهر جنوبی کوچه نصر ۰۷۶۳۳۶۶۴۱۰۹
۰۹۱۷۳۶۷۰۰۶۸
79 بندرعباس هنگامه پری سیما ساعتی مراقبت و زيبايي چهار راه مرادی بالای داروخانه مشیر دوانی طبقه دوم واحد ۰۷۶۳۲۲۳۲۸۷۲
۰۹۱۷۹۵۳۵۷۸۳
80 بندرعباس ماه آفرین رکسانا امیری مراقبت و زيبايي-بهداشت و ایمنی گلشهر بین چهاراه رسالت و میدان صادقیه ۰۹۱۷۴۹۰۱۲۷۷
81 بندرعباس میخک شعبه 1 زرین آقا دوست مراقبت و زيبايي سه راه گمرک جنب نهضت سوادآموزی-کوچه خرداد3 ۰۹۱۷۱۵۸۱۶۳۲
82 بندرعباس میخک زرین آقا دوست مراقبت و زيبايي بلوار امام خمینی نرسیده به شهر نمایش جنب دارو خانه آپادانا ۰۹۱۷۱۵۸۱۶۳۲
83 بندرعباس چهره ها معصومه محمودی مراقبت و زيبايي سه راه دلگشا طبقه فوقانی فتوهرمز ۰۷۶۳۲۲۴۷۵۲۷
۰۹۱۷۳۶۷۰۰۸۰
84 بندرعباس آیلار مراقبت و زيبايي چهاراه فاطمیه روبروی مسجد فاطمیه جنب داروخانه دکتر قنادی ۰۷۶۳۲۲۲۰۹۲۳
۰۹۱۷۱۶۸۴۶۳۰
85 بندرعباس ماهك مرجان برزو مراقبت و زيبايي فلکه برق-خیابان خبرنگار-پاساژکرستال طبقه اول ۰۹۱۷۷۱۹۷۴۵۷
86 بندرعباس آفرینان فاطمه جمشیدی(اکبری) مراقبت و زيبايي خیابان آیت الله غفاری کوچه 13غفاری ۰۷۶۳۳۳۴۰۷۴۲
۰۹۱۷۹۰۰۵۰۱۹
87 بندرعباس گل سرخ الهام هاشمی پور مراقبت و زيبايي خیابان داماهی –شهرک اسمان کو چه پرواز 6 ۰۷۶۳۳۶۸۲۱۸۶
۰۹۱۷۳۵۸۰۴۱۲
88 بندرعباس لبخند طلایی مهین تاج راستی زاده مراقبت و زيبايي نرسیده به میدان 17 شهریور جنب پست مرکزی ۰۹۱۷۳۸۲۸۰۵۹
89 بندرعباس تیبا معصومه قاید مراقبت و زيبايي شهربانی –جنب نان برکت ساختمان دکتر مشیری ۰۹۰۱۳۸۹۲۶۳۲
90 بندرعباس سرزمین زیبایی هاجر هادی بودانی مراقبت و زيبايي بلوار مصطفی خمینی ساختمان ماریناطبقه 2 ۰۹۱۳۱۰۲۷۷۳۲
91 بندرعباس ادیبان شعبه 1 مرضیه آبرون مراقبت و زيبايي بندر خمیر –میدان آزادی جنب درمانگاه –ساختمان پانیذ-طبقه دوم ۰۹۳۸۶۶۳۲۴۷۱
92 بندرعباس فیروزه خیریه موطوری مراقبت و زيبايي چهار راه مرادی بالای داروخانه مشیر دوانی طبقه دوم واحد ۰۷۶۳۲۲۳۲۸۷۲
۰۹۱۷۹۵۳۵۷۸۳
93 بندرعباس افسانه جنوب افسانه چمنی مراقبت و زيبايي خیابان شهید کازرونی خیابان اجتهاد نبش اجنهاد 7 ۰۹۱۷۳۵۸۲۸۳۳
94 بندرعباس سامان طرح سراج عبدالرزاق غنی پور امور مالی و بازرگانی بلوار امام موسی صدر شمالی ساختمان ماهان طبقه دوم واحد 203 ۰۷۶۳۲۲۳۹۱۱۲
۰۹۱۷۵۰۸۸۳۰۵
95 بندرعباس اندیشه شیرین حیدری فناوری اطلاعات چهار راه مرادی بالای دارو خانه مشیر ۰۹۳۰۵۲۰۰۸۸۳
96 بندرعباس گلابتون حلیمه ایمانی صنایع دستی -صنایع پوشاک ندرعباس_ میدان شریعتی(شاه حسینی) جنب تابلو سازی مسافر طبقه فوقانی داروخانه دکتر باران زاده ۰۷۶۳۲۲۲۳۴۲۵
97 بندرعباس فناوران برتر شمس الدین فقیهی امور مالی و بازرگانی سه راه دلگشا مجتمع کیش واحد 102 ۰۷۶۳۲۲۲۶۲۰۱
۰۹۱۷۳۶۱۳۳۷۳
98 بندرعباس رنگینک شریفه چشم براه صنایع غذایی نایبند شمالی بعد از مسجد امام حسن عسکری روبروی پیش دبستانی فرشته های کوچک کوچه فرزانه 1 ۰۷۶۳۳۳۳۰۱۷۰
۰۹۳۸۳۴۱۵۵۷۹
99 بندرعباس نانک فاطمه آشنا صنایع غذایی چهار راه سازمان –روبروی مبل طوس –جنب مطب دکتر مراد پور ۰۹۱۷۵۰۹۰۷۹۹
۰۹۱۷۹۵۴۳۲۸۲
۰۷۶۳۲۲۳۲۰۹۰
100 بندرلنگه بنت الهدی ناهید غواصی صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) خیابان پاسدارن روبروی هلال احمر جنب آمفی تاتر ۰۹۱۷۹۴۸۴۳۳۰
101 بندرلنگه بانو الهه احمدی مراقبت و زيبايي خیابان انقلاب –جنب مسجد جامع ۰۹۱۷۷۶۲۰۸۳۹
102 بندرلنگه مرزداران فرزاد ذاکر حبیب آبادی صنایع دریایی خ. شهید حبیب نیک سیر جنب مجمع امور صنفی ۰۹۳۷۳۰۱۱۸۲۰۰
103 بندرلنگه قاصدک فاطمه پاسلار مراقبت و زيبايي روبروی مقاومت بسیج نرسیده به چهار راه نماز طبقه فوقانی پیتزا نشاط ۰۹۱۷۹۹۳۳۸۸۱
104 بندرلنگه گراف لنگه آمنه جمشیدی فناوری اطلاعات پاساژ مدنی طبقه دوم ۰۹۱۷۷۶۲۶۷۵۹
105 بندرلنگه سایبرسیستم مهبان جمشیدی فناوری اطلاعات-گردشگری خیابان انقلاب روبروی حسینیه غضنفری ۰۹۱۷۷۶۲۶۸۸۱
106 بندرلنگه حریره شریفه بحری صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) بندر کنگ –خیابان شهید رجایی روبروی تعاونی مرز نشینان ۰۷۶۴۴۲۳۴۸۵۳
۰۹۳۹۱۶۲۹۹۰۰
107 بندرلنگه لچک فاطمه فرد عالی صنایع دستی فرش بندرلنگه ۰۹۱۷۳۶۲۲۶۸۳
108 بندرلنگه کوک خسروی طراحی و دوخت کوی حسین اباد شمالی جنب دارایی ۰۹۱۷۱۲۴۱۵۳۸
109 پارسیان گرافیک رایانه اقای دلشاد فناوری اطلاعات پارسیان میدان جمهوری ساختمان توکلی طبقه سوم ۰۹۱۷۷۶۴۱۳۷۹
110 پارسیان پاسارگاد حسین واحدی خدمات آموزشی,هنرهای تجسمی,فن­اوری اطلاعات خ. مخابرات روبروی لوازم برق چکه - ۷۶۴۴۶۲۸۴۰۰
۹۱۷۳۶۴۲۶۸۴
111 پارسیان گلاره کبری حقیقت صنايع پوشاك پارسیان جنب دادگستری ۰۹۱۷۳۶۴۱۹۰۷
112 پارسیان سارا سجادی مراقبت و زيبايي پارسیان جنب کتابخانه ارشاد ۰۹۱۷۷۶۴۷۴۹۸
113 پارسیان ماه هاجر محمد زاده مراقبت و زيبايي پارسیان جنب تامین اجتماعی - ۰۷۶۴۴۶۲۲۸۴۱
۰۹۱۷۵۵۰۶۰۴۳
114 پارسیان چکاوک نعیمه جاسمی صنايع پوشاك پارسیان –خیابان امام خمینی - ۰۷۶۴۴۶۲۵۱۷۳
۰۹۱۷۳۶۴۰۷۲۱
115 پارسیان دانش فوزیه اطلا ع فناوری اطلاعات,امور مالی و بازرگانی,هنرهای نمایشی خیابان امام خمینی ابتدای کوچه رسالت 3 ۰۹۳۳۳۱۴۰۷۶۰
116 پارسیان برتر منیره غفاری (HSE)فناوری اطلاعات,خدمات آموزشی,بهداشت و ایمنی خیابان صیادان –پشت 10 پلیس+ ۰۷۶۴۴۶۲۲۶۵۳
۰۹۱۷۹۴۷۸۴۹۹
117 پارسیان خاتون اعظم منفرد صنايع پوشاك خیابان بهشتی –کوچه بهشت 4 ۰۷۶۴۴۶۲۲۳۷۲
۰۹۳۷۵۲۵۳۱۲۸
118 پارسیان الکترو قصر حسن منفرد برق پارسیان خیابان شهدای گمنام ۰۷۶۴۴۶۲۷۶۶۳
119 پارسیان تندیس برتر رضوان اکیپ صنايع پوشاك پارسیان .میدان ولی عصر ۰۷۶۴۴۶۲۲۰۹۶
۰۹۳۳۷۶۶۲۳۳۲
120 جاسک مینیاتور فرزانه اسدی دولت آبادی صنايع پوشاك,فرش,صنایع دستی (بافت),صنایع چرم، پوست، خز,صنایع دستی (دوختهای سنتی) جاسک - خیابان غدیر ۰۹۱۱۱۴۹۱۵۶۵
121 جاسک یاس سحر اکبرپور صنايع پوشاك جاسک جنب دانشگاه پیام نور مدرسه رستگاران ۰۹۱۵۶۴۱۱۲۲۰
۰۷۶۴۲۵۲۱۶۸۵
122 جاسک دریا بدر الهدی حسینی مراقبت و زيبايي جاسک-روبروی بانک ملت ساختمان سیریکی طبقه اول ۰۹۱۷۲۰۸۰۴۳۰
123 جاسک یاران بشاگرد علی میردادی امور مالی و بازرگانی -مراقبت و زیبایی -گياهان دارويي و داروهاي گياهي-تاسیسات -فن­اوری اطلاعات -صنايع خودرو -بهداشت و ایمنی-صنایع فلزی -امور زراعي صنايع پوشاك -جوشکاری و بازرسی جوش -صنایع چوب -مکانیک -خدمات آموزشی -برق-فرش -(دوختهای سنتی )صنایع دستی بشاگرد-شهر سردشت ۰۹۱۷۱۹۷۳۸۴۳
124 جاسک مکران سیستم شکوه سلطانی فناوری اطلاعات جاسک -خیابان روبروی فرمانداری جنب پارک دولت ۰۹۱۷۹۷۵۳۰۰۴
125 جاسک متفکران ملیحه سادات موسوی فناوری اطلاعات جاسک-خ آموزش 2 جنب دبستان دخترانه فاطمه الزهرا ۰۹۳۶۰۴۰۵۷۵۷
۰۹۱۳۶۷۸۱۵۹۹
126 حاجی آباد هنر خانم جهانگیری صنايع پوشاك بلوار بهشتی روبروی اداره پست ۰۹۱۷۹۵۴۷۸۹۷
127 حاجی آباد رایان نخل خانم عباسپور فناوری اطلاعات بلوار شهید بهشتی کوچه مولوی روبروی دانشگاه پیام نور ۰۹۱۷۶۹۳۸۵۴۵
128 حاجی آباد پرگل پیمانه امیری توسلی مراقبت و زيبايي خیابان امام –پشت بانک سپه ۰۹۱۷۳۵۸۷۰۰۹
129 حاجی آباد یاسمن خانم خادمی مراقبت و زيبايي خیابان امام کوچه اداره برق ۰۹۱۷۳۶۹۴۵۰۹
130 حاجی آباد ارمغان حکیمه صفی جهانشاهی فناوری اطلاعات 55دستگاه ۰۹۱۳۷۳۱۹۸۵۱
131 رودان فراسو اقای رهروان بهداشت و ایمنی,فناوری اطلاعات,امور زراعي,صنايع خودرو,صنايع دستي(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شيشه‘چرم),برق,صنایع دستی (دوختهای سنتی),امور باغي,خدمات آموزشی,هنرهای تجسمی,صنعت ورزش,صنايع پوشاك,فرش,هنرهای تزئینی رودان –میدان امام پاساژ حقیقی طبقه سوم ۰۹۱۷۱۶۰۱۸۶۹
132 رودان مهتاب نسرین مینابیان مراقبت و زيبايي میدان امام جنب بانک تجارت ۰۷۶۴۲۸۸۵۷۱۰
۰۹۹۰۴۸۵۲۰۶۷
133 رودان آفتاب افسانه جعفری پور مراقبت و زيبايي میدان امام کوچه بانک مسکن ۰۹۱۷۹۸۵۷۰۰۹
134 رودان رودخانه احسان حیدری فناوری اطلاعات شهرستان رودان-بخش رودخانه-شهر زیارتعلی-میدان انقلاب-خیابان آتش نشانی-کوچه کمیته امداد ۰۹۹۰۲۰۸۰۹۱۷
135 رودان کندوره خدیجه دادپور صنايع پوشاك دهبارز- پشت اداره پست ۰۹۱۷۹۷۵۵۹۶۰
136 رودان فارابی مصطفی متوسل برق رودان- بندزرک- بعد از باسکول- جنب مسجد النبی ۰۹۲۱۲۵۲۷۰۷۹
137 قشم جهانگیر عبدالرشید رضوانی فناوری اطلاعات قشم خیابان ولی عصر جنب مسجد ایمان ۰۹۱۷۱۶۱۰۶۶۰
138 قشم بی بی گل فهیمه طایفه کلهر مراقبت و زيبايي فشم-مجتمع تجاری پردیس ۰۹۱۲۲۸۵۳۲۶۳
139 قشم پویا حساب آقای امجدیان امور مالی و بازرگانی قشم خ .پژوهش ساختمان مرکز رشد ۰۹۱۷۹۵۷۴۶۰۰
140 قشم ریحانه خانم مهمی مراقبت و زيبايي قشم- میدان شهدای گمنام الهیه ۰۹۳۶۰۳۴۲۸۵۰
141 قشم روناس فاطمه نجارزاده قشمی صنایع بافت و فرش قشم : بلوار آزادگان کوچه لقمان 11 ۰۷۶۳۵۲۲۰۹۳۸
142 قشم جزیره علی دوست بهداشت و ایمنی(Hse) قشم بعد از پارک زیتون ۰۹۱۷۵۰۸۳۷۶۴
۰۹۱۵۱۲۳۴۷۳۹
143 قشم شکوه شکوه جهانبخش مراقبت و زيبايي قشم شهر در گهان ۰۹۱۳۰۶۱۵۶۱۷
144 قشم ماهر طوبی دریانورد صنايع پوشاك قشم –درگهان محله قبله ۰۷۶۳۵۲۶۵۷۸۰
۰۹۱۷۹۰۲۲۱۸۴
145 قشم گیسو معصومه جمال قشمی مراقبت و زيبايي قشم بلوار صیادان ۰۷۶۳۵۲۲۳۹۸۸
۰۹۳۰۸۳۸۲۴۰۲
146 قشم آراد مریم جنابی صنایع دریایی -غواصی جزیره هرمز - روبروی پاسگاه انتظامی ۰۷۶۳۳۵۱۱۵۴۰
۰۹۱۷۳۶۹۴۲۹۰
147 قشم غواصی کوسه سفیدخلیج فارس عزیزی صنایع دریایی -غواصی قشم- روستای شیب دراز ۰۹۱۷۱۶۱۳۵۵۶
148 قشم گیپور اسماء پاکوهی صنايع پوشاك قشم -بلوار ولی عصر ۰۷۶۳۵۲۴۷۳۱۳
۰۹۱۷۱۶۸۳۵۴۵
149 قشم رخ آرا سید سارا بزرگ زاده کلوری مراقبت و زيبايي قشم - میدان شهدای گمنام - مجتمع کوثر - طبقه همکف ۰۹۱۷۹۵۷۰۹۵۵
150 قشم آوین سید لیلا نورستانی چوبری مراقبت و زیبایی قشم - درگهان - بلوار ساحلی - انتهای کوچه هتل آلاله ۰۹۱۱۵۴۳۸۵۰۸
151 قشم آداک رایان ناصر نیکو فناوری اطلاعات قشم - چهار راه پردیس - بلوارولیعصر -ساختمان طاهری واحذ7 ۰۷۶۳۵۲۲۰۵۵۰
۰۹۳۵۹۸۵۳۹۹۵
152 کیش علوم و فنون کیش آقای سلیم پور فناوری اطلاعات,امور مالی و بازرگانی,اموراداری,هتلداری,گردشگری,فرش,صنایع دستی (بافت) کیش انتهای خیابان مسجد حضرت امیر جنب منطقه آزادکیش
153 کیش کاردان خانم روغنی صنايع پوشاك,صنایع دستی (دوختهای سنتی) کیش صدف فاز 3نبش سحر ششم طبقه فوقانی سوپر شادمانی 09372850288 ۰۹۳۷۲۸۵۰۲۸۸
154 کیش ابریشم رویا پور هاشمی صنايع پوشاك بندر لنگه –شهرک میر مهنا ۰۹۱۷۸۶۱۴۵۹۵
155 کیش تام کیش رضا طاهری مراقبت و زیایی مردانه کیش مجتمه بانکها مابین قطعه130-طبقه چهارم ۰۹۱۲۸۴۳۴۴۰۴
156 کیش برنز مهدخت فرخپور مراقبت و زيبايي جزيره كيش-میدان امیر کبیر -ساختمان فرهاد -طبقه 3-واحد 11 ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۵۱
157 کیش ستاره خزر شعبه مهرزاد زارع بوساری صنایع دریایی کیش بلوار مرجان بعد از هتل سیمرغ-مجتمع گردشگری نیروی دریایی
158 میناب پدیده یحیی حامد ی فناوری اطلاعات میناب –خ.شهید امینی طبقه دوم لوازم خانگی اتحاد ۰۷۶۴۲۲۲۵۱۶۲
۰۹۱۷۳۶۵۱۰۸۰
159 میناب مدرن آقای هاشمی فناوری اطلاعات خیابان شهید امینی ساختمان مورخ طبقه دوم ۰۷۶۴۲۲۲۵۰۳۲
۰۹۱۷۴۶۵۸۴۱۱
۰۹۱۷۱۹۷۵۶۴۵
160 میناب پرنیا خانم صادقی صنايع پوشاك بلوار امام خمینی روبروی فرهنگسرای شهید بهشتی ۰۷۶۴۲۲۲۶۸۴۶
۰۹۱۷۱۶۵۴۱۶۹
161 میناب مبین آقای کمالی فناوری اطلاعات روستای هشتبندی –روبروی بانک کشاورزی ۰۹۱۷۵۷۴۰۰۹۵
162 میناب شهید فدویان علی جاودان صنايع پوشاك میناب –بلوار امام خمینی شهرک عباسپور مجتمع آموزشی شهید فدویان ۰۷۶۴۲۲۲۸۶۷۴
۰۹۱۷۱۶۶۸۹۳۰
163 میناب سای دا فاطمه حجت آبادی مراقبت و زيبايي بلوارولیعصرکوچه 9 ۰۷۶۴۲۲۲۵۳۸۵
۰۹۱۶۴۱۸۴۵۳۲
164 میناب مروارید طاهره زاهدی مراقبت و زيبايي میناب بلوار بسیج ساختمان حجت طبقه دوم ۰۷۶۴۲۲۲۶۱۱۷
۰۹۱۷۶۵۸۵۱۹۸
165 میناب مهر آفرین سمیه آرش نیا مراقبت و زيبايي میناب –میدان شهدا کوچه بانک رفاه ۰۷۶۴۲۲۲۳۰۷۴
۰۹۳۷۷۵۲۰۴۰۵
166 میناب قصر هنر لیلا درویشی مراقبت و زيبايي میناب –میدان استقلال ساختمان زیتون ۰۹۱۷۹۴۵۷۲۸۲
167 میناب رز صفورا صادقی مراقبت و زيبايي میناب شهر تیرور ۰۹۱۷۹۵۳۰۷۷۹
168 میناب گلریز خانم تانوردی خدمات تغذیه ای -صنایع غذایی محله لب رودخانه ۰۷۶۵۲۲۲۶۰۵۰
۰۹۳۷۲۴۴۸۷۹۰
169 میناب نسترن خانم رضوانی خدمات تغذیه ای -صنایع غذایی بلوار امام روبروی داروخانه هلال احمر ۰۹۳۵۲۲۰۳۸۶۹
170 میناب سوگند عاطفه جمشیدی مراقبت و زيبايي هشبندی ۰۹۱۷۸۶۵۲۱۰۷
171 میناب تجربه بنیامین انصاری فناوری اطلاعات میناب :بلوار بسیج ساختمان برجیس ۰۹۱۷۹۳۹۷۰۴۴
172 میناب کلاسیک صغری وحدانی صنايع پوشاك بلوار امام خمینی کوچه حوزه علمیه حضرت زینب ۰۹۳۰۷۵۷۰۶۳۴
173 میناب شهریار محفوظه جهانگیری امور مالی و بازرگانی بلوار امام خمینی ۰۹۳۸۹۵۵۱۹۶۰
174 میناب ایده آمنه پور هادی فناوری اطلاعات شهرک المهدی روبروی مخابرات ۰۹۳۹۵۲۸۱۵۲۰
175 میناب ملکه فهیمه رئوفی صنايع پوشاك هشتبندی ۰۹۱۷۵۷۴۰۰۹۵
176 میناب ثمین سارا رئوفی مراقبت و زيبايي هشتبندی ۰۹۱۷۵۷۴۰۰۹۵
177 میناب فجر غلامرضا شارخ فناوری اطلاعات بشاگرشهرستان سر دشت ۰۹۳۷۳۶۰۷۶۷۱
178 میناب هنر دست حمیده حامدی سرکمی صنایع دستی میناب روستای سرکم بهمنی جنب آژانس الیاس ۰۷۶۴۲۲۴۱۲۵۶
۰۹۱۷۴۱۸۷۰۴۴
179 میناب طلوع ایمان آشوری فناوری اطلاعات بخش سندرک جنب درمانگاه سندرک ۰۹۱۷۹۶۶۴۴۱۸
180 میناب یگانه طاهره یگانه پور هنرهای نمایشی خیابان گلستان روبروی آپاراتی نخلستان ۰۹۳۵۳۰۵۵۴۰
181 میناب توسعه باقر ناصری بازیاری خدمات آموزشی میناب ساختمان زرین طبقه سوم واحد ۰۹۳۸۴۹۳۹۰۳۶
182 میناب سنا اسماء غفوری مراقبت و زیبایی میناب-روبروی مخابرات ۰۹۳۶۶۴۲۵۴۳۰
183 میناب نوین سیریک حنیف روانبخش فناوری اطلاعات سیریک محله چالاکو جنب دبستان فضیلت ۰۹۱۷۹۵۳۶۸۲۵
184 میناب برقع صغری ذاکری صنايع پوشاك سیریک بلوار امام حسین ساختمان مرادی فر طبقه اول ۰۷۶۴۲۳۷۴۴۰۹
۰۹۱۷۷۶۶۵۳۹۷