توافق‌نامه سطح خدمات

مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق‌نامه سطح خدمات وب‌سایت به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

 
۱- فرم‌های الكترونيكی در وب‌سايت موجود بوده و مي توانيد با مراجعه به اين قسمت، فرمهای مذكور را ارسال فرماييد. بديهی است پس از بررسی توسط مراجع مذكور، پاسخ به آدرس شما ارسال خواهد شد.

۲- به محض ثبت درخواست، سعی می‌گردد در كوتاهترين زمان ممكن نتيجه پيگيری درخواست مطرح شده، به متقاضي اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوري گردد.

۳- وب‌سایت به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هر گونه اشكال و نقص فنی، به متقاضيان اطلاع رسانی می‌گردد.

۴- اطلاعات خصوصی تكميل‌كنندگان فرمهای الكترونيكی، در اختيار عموم قرار نمی‌گيرد.