فراخوان شناسایی سرمایه گذاران ومشارکت کنندگان در حوزه آموزش به بخش غیردولتی

فراخوان شناسایی سرمایه گذاران نوبت اول ومشارکت کنندگان در حوزه آموزش به بخش غیر دولتی:

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان به نمایندگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای آئین نامه اجرایی ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی در نظر دارد یکی از مراکز خود را به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صلاحیت طبق ضوابط و بخشنامه های صادره واگذار نماید .

از این رو از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط متقاضی دراین خصوص تقاضا میشود با درخواست کتبی جهت اعلام آمادگی در این فراخوان به آدرس : بندرعباس- نخل ناخدا - بلوار ساحلی صدف - روبروی پارک ولایت - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان – معاونت اداری -پشتیبانی - واحد دبیرخانه ماده 27 مراجعه نموده و نسبت به اخذ مدارک و فرم های لازم اقدام نمایند .

ردیف نام پروژه و مرکز مدل مشارکت آدرس 1 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بشاگرد O&M واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره برداری بدون پرداخت اجاره ) بشاگرد- سردشت

 • آخرین مهلت دریافت اسناد: یکشنبه 1397/4/10*
 •  
 • آخرین مهلت تحویل پاکت: شنبه 1397/4/16*
 •  
 • تاریخ و محل بازگشایی پاکات : یکشنبه 17/4/ 1397ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات اداره کل
 •  
 • *قیمت اسناد مزایده و شماره حساب مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب : 2170095417006 (درآمد متفرقه ) بانک ملی
 •  
 • * سایر جزئیات و شرایط در اسناد سرمایه گذاری در مزایده ذکر شده است.
 •  
 • * درصورت هر گونه ابهام و اخذ توضیحات متقاضیان می توانند در ساعات اداری از ساعت 8 الی 13:15 با شماره تلفن 33671369 تماس حاصل فرمایند.
 •  
 • * هزینه درج آگهی به عهده سرمایه گذار برنده می باشد.
 •  
 • * حدنصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات با حداقل یک نفر واجدالشرایط رسمیت دارد .
 •  
 • * ضمناً آگهی فراخوان مناقصه در وب سایت این اداره کل به آدرس اینترنتی www.hormoztvto.ir وپایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موجود می باشد.