مشخصات کارشناسان مشاوره

 

نام و نام خانوادگی محل استقرار آدرس  تلفن -کد استان 076
سید ناصر کمانی اداره کل بندرعباس-نخل ناخدا-بلوار ساحلی صدف- روبروی پارک ولایت 33668980-4-33669186
منوچهر سلیمی شماره یک بندرعباس(شماره 11 خلیج فارس) بندرعباس- کوی نخل ناخدا خیابان کار 33664860-33664970-33664836-
سلیما عبدالله پور مرکز شماره دو بندرعباس بندرعباس-نخل ناخدا- بعد از پایانه مسافر بری جنب کلانتری  33674379-33674211
مجید قاسم زاده مرکز شماره چهار میناب میناب- بلوار آل محمد(ص) پشت بیمارستان حضرت ابوالفضل مرکز آموزش برادران میناب 42284970-42214132-42214130-42214135
فاطمه اعتمادی مرکز شماره پنج میناب( ویژه خواهران) میناب -بلوار ساحلی- روبروی پارک سجادیه  42225505
مصطفی افتخاری مرکز شماره شش جاسک حوزه دریای عمان جاسک- محله یکبنی- جنب نیروگاه برق  42521585-42522021
سید مصطفی حسینی مرکز شماره هفت بندر لنگه(شماره 10 حوزه خلیج فارس) بندر لنگه-بلوار معلم مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 7 بندرلنگه 44220090-44220085
لیلی پور جعفر آبادی مرکز شماره هشت حاجی آباد حاجی آباد بلوار دانشگاه آزاد مرکز شماره 8 حاجی آباد 35430056-35430055-35424895
رضا قاسمی مرکز شماره نه  قشم قشم - کیلومتر 5 اتوبان خلیج فارس جنب دانشگاه پیام نور  35344137-35344139
عباس احمدی زاده مرکز شماره یازده رودان رودان- بلوار چمران -جنب ناحیه مقاومت بسیج  42881611-42884588
محسن مصلحی زاده مرکز شماره دوازده پارسیان پارسیان- فومستان- خیابان مهارت و کار آفرینی- مرکز آموزش فنی و حرفه ای پارسیان  44625375-44625662
سید محسن تقی زاده مرکز شماره پانزده بستک بستک- خیابان امام خمینی- روبروی بانک سپه مرکز آموزش فنی و حرفه ای  44321845