شهریه آموزشگاه‌های آزاد

شهریه مصوب سال ۱۳۹۷ آموزشگاه‌های آزاد

 

ردیف عنوان رشته
۱ الکترونیک
۲ امور اداری
۳ امور مالی و بازرگانی
۴ برق
۵ بهداشت و ایمنی
۶ تاسیسات
۷ جوشکاری
۸ خدمات آموزشي
۹ خدمات تغذیه‌ای
۱۰ صنایع پوشاک
۱۱ صنایع چوب
۱۲ صنایع خودرو
۱۳ صنایع دریایی
۱۴ صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ، شیشه، چرم)
۱۵ صنایع دستی بافت
۱۶ صنایع دستی دوخت‌های سنتی
۱۷ صنایع نساجی
۱۸ طلا و جواهرسازی
۱۹ فناوری اطلاعات
۲۰ كنترل و ابزار دقيق
۲۱ مراقبت زیبایی زنانه
۲۲ مراقبت زیبایی مردانه
۲۳ معماری
۲۴ مکانیک
۲۵ هنرهای تجسمی
۲۶ هنرهای تزئینی