انجمن‌های صنفی

 

ردیف عنوان صنف رئیس تلفن تلفن همراه آدرس
۱ انجمن صنفی فناوری اطلاعات، امور مالی بازرگانی و فنی-مهندسی عزت هیئت حسینیان 33667302 09179542551 بندرعباس، بلوار امام خمینی، پشت پارک صفا، آموزشگاه خوارزمی
۲ انجمن صنفی مراقبت و زیبایی مریم امیری شیرازی 33664109 09173670068 بندرعباس، رسالت جنوبی، کوچه نصر، آموزشگاه گل آرا
۳ انجمن صنفی صنایع پوشاک زهرا اردیبهشتی 33664110 09179001753 بندرعباس، رسالت جنوبی، کوچه نصر، آموزشگاه طوفان
۴ انجمن صنفی میناب یحیی حامدی   09173651080 میناب، خیابان شهید امینی، طبقه دوم لوازم خانگی اتحاد
5 انجمن صنفی بافت وفرش مهتاب آگاهی   09175470395 بندرعباس-چهارراه مرادی-بالای داروخانه مشیر