تکریم ارباب رجوع

*راهنمای نحوه ارسال مشکلات,پیشنهادات و انتقادات به دفتر سنجش مهارت وصلاحیت حرفه ای (آزمون ها و گواهینامه ها)...................دانلود

*راهبرد مشارکت الکترونیکی........ دانلود

 

*فرم نظرسنجی طرح ارتقای شایستگی حرفه ای دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاهی........ دانلود

 

* پورتال نظام بررسی پیشنهادها

 

*سامانه پشتیبان پرتال

 

*سامانه تخصصی پرسش و پاسخ

 

*سامانه شکایات و گزارش ها

 

*سامانه پیامکی آموزشی و اطلاع رسانی (باارسال کد فعال سازی به شماره 63167 ازخدمات پیامکی برخوردارشوید)

 

*توافق‌نامه توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری

 

*فرم نظرسنجی از ارباب رجوع