بانک اطلاعاتی پژوهشگران استان

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

دانشگاه محل‌تحصیل

همکاری

عنوان پژوهش

عنوان اختراع

شماره ثبت

کاربرد اختراع

 

دولتی

خصوصی

تجاری

آموزشی

 

1

محسن جونقانی ناصری

رئیس مرکز

ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

*

 

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه فعالیتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مناطق آزاد(قشم)

 

 

 

 

 
 
 

2

فاطمه اعتمادی بنگ

رئیس مرکز

ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

*

 

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی،رضایت شغلی و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان

 

 

 

 

 

3

شیلا انوری

مربی

ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

*

 

اثر تیمار های نیترات نقره و اسانس آویشن در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم

 

 

 

 

 

اثر پوترسین بر ویژگی های کمی و کیفی و طول عمر میوه  سیب رقم محلی بشاگرد

 

تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصادی مقاومتی

 

4

نرجس دهقانی سلطانی

مربی

ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

*

 

پراکنش علفهای هرز در مزارع گوجه فرنگی منطقه هشتبندی شهرستان میناب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

 

 

 

 

 

 

 

کتاب : ساخت برنامه های وب با ArcGIS

 

8-5-98299-600-978

 

5

سولماز پسندی پور

مربی

ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

*

 

اثر اسانس های مورخوش و مورتلخ بر ویژگی های پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول

 

 

 

 

 

6

لیلا جانی پور

مربی

ارشد

دانشگاه دولتی زابل

*

 

بهبود اطلاعات ژنتیکی محصولات کشاورزی از طریق تغییر در تعداد و ساختار کروموزوم ها

 

 

 

 

 

بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک بر شاخص های جوانه زنی شش رقم بابونه

 
 

ارزیابی ژنتیکی جمعیتهای مختلف گیاه دارویی زیره سبز با استفاده از نشانگرهای ملکولی DNAISSR

 
 

7

رضا امانی

مربی

ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

*

 

بررسی و تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی حفاظتی و میزان بقایا بر عملکرد پنبه در استان هرمزگان

 

 

 

 

 

8

باقرناصری

موسس

دیپلم

-

 

*

کتاب : راهکارهای فروش اززبان فروشنده

 

 

 

 

 

،مدیر،مربی

7-6982 -600 -978

 

آموزشگاه

 

 

9

مصطفی افتخاری

رئیس مرکز

ارشد

 

*

 

کتاب : آموزش ، کارافرینی و اشتغال

 

 

 

 

 

0-569-535-964-978

 

بررسی نقش مشاوره آموزشی و شغلی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

 

بررسی جایگاه آموزشگاه های آزاد در پیشبرد اهداف آموزش فنی و حرفه ای

 

بررسی نقش آموزش فنی و حرفه ای بر انگیزه و پیشرفت شغلی کاراموزان و مربیان مراکز فنی و حرفه ای

 
 

10

رضیه شمسی

مربی

ارشد

 

 

*

بررسی تاثیر نقش میانجی تعهد و رضایت مشتریان بر رابطه کیفیت خدمات و نگهداری مشتری

 

 

 

 

 

11

عصمت لشکری بندری پور

کارشناس پژوهش

ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

*

 

رابطه بین آموزش های فنی و حرفه ای و توانمندسازی کاراموزان مرکز فناوری اطلاعات بندرعباس

 

 

 

 

 

بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای  بر توانمندسازی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری آنها

 

نقش اساتید و دانشجویان در مقابله با جنگ نرم