معاون فرماندار پارسیان: مهارت آموزی و استفاده از آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد اشتغال پایدار نقش مهمی دارد

همایش هفته مهارت و روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای در محل سالن شهید تندگویان برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان مهندس جاسمی معاون فرماندار ضمن تبریک هفته ملی مهارت و روز کارافرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای و خسته نباشید به تلاشگران عرصه کار،دانش و مهارت، گفت در سالی که به رونق تولید مزین شده توسعه و بسط آموزشهای مهارتی با همت همه دست اندرکاران عرصه آموزش محقق می شود
وی افزود :مهارت آموزی و استفاده از آموزشهای فنی و حرفه ای در تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد اشتغال پایدار نقش مهمی داردو به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه اقتصادی تاثیر بسزایی خواهد داشت
ایشان بیان داشت بیکاری از مهمترین معضلات و مشکلات کشور است و یکی از دلایل بیکاری فقدان مهارتهای مورد نیاز بازار کار است و تاکید نمود تنها راه اشتغال زایی و حل معضل بیکاری آموزشهای صحیح فنی و حرفه ای است و اضافه نمود مهارت آموزی منجر به کارآفرینی خواهد شد و کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است که تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال مولد و پایدار خواهد داشت
وی اظهار داشت با توسعه صنایع انرژی بر پارسیان و احداث کارخانجات پتروشیمی،فولاد و صنایع پایین دستی ، نیاز اساسی به نیروهای ماهر و متخصص می باشد که در این راستا مرکز آموزش فنی حرفه ای به عنوان یکی از متولیان اصلی اموزش مهارت و تربیت نیروی کار ماهر می تواند در جهت دهی استعدادها به سمت فعالیت های اقتصادی مورد نیاز جامعه نقش مهمی ایفا نماید
ایشان ارتباط بین دانشگاه و صنعت را مهم دانست و گفت ریشه پیشرفت کشورهای توسعه یافته ارتباط بین دو نهاد دانشگاه و صنعت است و هر چه این ارتباط قوی تر باشد مهارتها افزایش یافته و دانایی به توانایی تبدیل خواهد شد
وی با اشاره به اینکه دولت حمایت از کارافرینان وسرمایه گذاران را در راس برنامه های خود قرار داده گفت در سال گذشته تا به اکنون در شهرستان بیش از ۱۲میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی در بخشهای مختلف کشاورزی ،صنعت و خدمات پرداخت شده است و طرح های خوبی اجرا شده و یا در دست اجرا می باشد لذا هر جوانی که بخواهد فضای کسب و کاری ایجاد نماید مورد حمایت قرار می گیرد

معاون فرماندار در پایان گفت امیدواریم شعار هر ایرانی یک مهارت،هر کارگاه یک اموزشگاه و هر کارخانه یک دانشگاه عملی گردد و با نهادینه شدن فرهنگ مهارت اموزی جوانان ما با کسب تخصص و دانش فرصت های شغلی مناسبی برای خود ایجاد نمایند.