در پارسیان : پیمان درویشی به عنوان رئیس هیات گلف پارسیان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، در راستای ارتقاء مهارت و دانش آموزان آشنایی آنها با مراکز آموزشی فنی وحرفه ای تعداد 17 نفر از دانش آموزان پایه یازدهم هنرستان دخترانه نمونه دولتی خلیج فارس در کارگاه صنایع خودرو به مدت 3 ساعت در خصوص سرویس نگهداری خودرو آموزش دیدند.
محمد حسین قاسمی نژاد رئیس مرکز شماره یک اذعان کر د: مرکز شماره یک بندرعباس در 12 کارگاه در مرکز ثابت و در سایر بخش ها پادگان ، حاشیه نشینی ، سیار شهری ، جوار کارگاهی ، جوار کارخانه ، ضمن کار ، اصناف ، کارآموزی در محیط کار واقعی ، زندان در رشته های برق ، مکانیک ، صنایع چوب ، صنایع خودرو ، جوشکاری ، تاسیسات ، ابزار دقیق ، کشاورزی ، صنایع پوشاک در حال آموزش به مردم بندرعباس می باشد
مهندس قاسمی نژاد در ادامه افزود : عملکرد مرکزشماره یک در 6 ماهه اول سال 98 به تعداد4502 نفر دوره می باشد و از جوانان دعوت کرد به مرکز آموزشی شماره یک بندرعباس مراجعه نمایند و در دوره های آموزشی رایگان این مرکز آموزش ببینند.