آموزش و مهارت باید جزء سبد خانواده های جاسکی قرار گیرد رادمهر گفت: با توجه به اجرای ابر پروژه ها و صنعتی شدن شهرستان جاسک، برای ایجاد اشتغال آموزش و مهارت باید جزء سبد خانواده های جاسکی قرار گیرد.

محمد رادمهر فرماندار جاسک با اشاره به سیاست های دولت تدبیر وامید در حوزه توسعه سواحل مکران اظهار کرد: نظر به سیاست های توسعه محوری دولت تدبیر و امید در بحث توسعه سواحل مکران مگاپروژه های عظیمی در جاسک افتتاح و در حال عملیاتی شدن هستند که لازمه آغاز به کار این پروژه ها تربیت نیروی انسانی ماهر را می طلبد که در این زمینه اداره کل فنی و حرفه ای بنا به رسالتی که دارد می تواند نقش بسزایی را ایفا کند.
وی افزود: یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارآمد است و آموزش های فنی و حرفه ای نیز یکی از راهکارهای تربیت کننده نیروی انسانی متخصص می تواند باشد.
فرماندار جاسک ادامه داد: نقش آموزش‌های مهارتی در تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ،کلیدی و محوری است و می‌توان با ارائه آموزش با کیفیت، زمینه تولید داخلی و اشتغال پایدار را به ارمغان آورد.
وی عنوان کرد: با توجه به پروژه های بزرگ ایجاد شده در جاسک این منطقه شاهد رشد اقتصادی خواهد شد که یکی از ظرفیت بالقوه در اقتصاد شهرستان جذب نیروی انسانی ماهر است.
رادمهر تاکید کرد: نقش آموزش‌های مهارتی در تحقق اقتصاد مقاومتی کلیدی و محوری بوده و می‌توان با ارائه آموزش با کیفیت، زمینه تولید داخلی و اشتغال پایدار را به ارمغان آورد
فرماندار جاسک گفت: امروز یکی از دغدغه مهم دولت ایجاد اشتغال پایدار است و برای رسیدن به این هدف مهم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای راهکاری مناسبی است
وی در ادامه عنوان کرد: از مهمترين مسائل مرتبط به بازار می توان به نقش دانشگاه ها در رشته های گوناگون حسب نیاز, قابلیت ها و پتانسیل های بازار کار هر شهرستان اقدام به دایر کردن رشته های مورد نیاز کنندو در این میان رشته ها می بایست در بحث آموزش های عملی و ارتباط با صنعت با دانشگاه بیش از پیش مدنظر قرار گیرنده از طرفی دیگر ارتباط بین دانشگاه بعنوان بازوی علمی و فنی و حرفه ای بعنوان بازوی مهارتی در تربیت نیروی انسانی بسیار موثر خواهد بود.
رادمهر ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را برای اعتلای شهرستان، بسیار ارزشمند دانست و افزود: ترویج فرهنگ مهارت آموزی جهت برون رفت از معضل بیکاری امری ضروری است و برای رسیدن به اهداف توسعه و اشتغال پایدار در شهرستان جاسک در این زمینه برنامه ریزی هایی انجام شده است.
وی با اشاره به نقش آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در ایجاد زمینه های اشتغال و رونق تولیدات داخلی گفت: ارائه آموزش‌های مهارتی به افراد جامعه نتایج مثبت اقتصادی به همراه دارد و چنانچه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اساس تقاضای بازار کار باشد و کارفرمایان، کشاورزان و بخش های صنعتی نیازهای خود را اعلام کنند، می‌توان مؤثرترین نوع آموزش فنی و حرفه‌ای را ارائه داد.
نماینده عالی دولت در جاسک ابراز کرد: ما بحث آموزش را بطور جد در دستور کاری فرمانداری قرار داده ایم و با توجه به اجرایی شدن طرح های بزرگ توسعه سواحل مکران نیازهای آموزشی را با همکاری فنی و حرفه ای و ادارات شهرستان در بخش های مختلف شناسایی کرده ایم و به زودی این آموزش ها که پیش نیاز طرح های مختلف توسعه ای سواحل مکران هستند آغاز می شوند.