در راستایی توانمند سازی بانوان : توانمندسازی اعضای صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی در شهرستان جاسک

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ، دومین جلسه تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقا و توانمندسازی بانوان روستایی در قالب صندوق اعتبارات خرد زنان صبح روز دوشنبه مورخه ۹۸/۰۹/۱۱ با حضور کارشناس امور زنان اداره کل جهاد کشاورزی سعیده ملک شاهی به عنوان مجری طرح در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جاسک برگزار شد .
مصطفی افتخاری رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جاسک ضمن تبیین مصوبات جلسه قبل بیان کرد :با راه اندازی دو صندوق اعتبارات خرد زنان در روستای بحل و کویک مرکز فنی و حرفه ای جاسک امادگی جهت اجرای آموزش تا صدور گواهینامه به متقاضیان و اعضای صندوق را اعلام کرد.
افتخاری در ادامه افزود : از ابتدای سال جاری تعداد 86 نفر از زنان روستایی در رشته های خوس بافی ، بسته بندی خرما ، زری بافی ، گلیم بافی ، شلوار کمه ، خیاطی لباس شب آموزش دیده اند.
در ادامه سعیده ملک شاهی گزارشی از اهداف و برنامه های تاسیس چنین صندوق های در سرتاسر استان ارائه نمود و مقرر گردید نیازسنجی آموزشی و جمع آوری مدارک اعضای صندوق را به مرکز اموزش فنی و حرفه ای انجام پذیرد.