در رودان : نهمین آزمون مهارتی آنلاین

نهمین آزمون مهارتی آنلاین سال۹۹درشهرستان رودان برگزارگردید. به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان رودان نهمین آزمون مهارتی آنلاین درسال ۹۹با رعایت پروتکل بهداشتی باشرکت ۵۰نفردرحرفه های متعادل سازچهره زنانه،نصاب وتعمیرکارکولرهای گازی پنجره ای واسپیلت ،پیرایشگرمردانه،پیرایشگرموی زنانه و.....ازتاریخ ۹۹/۱۱/۲۷لغایت ۹۹/۱۱/۲۸با حداقل ظرفیت سالن آزمون وبارعایت پروتکل های بهداشتی درحال انجام است .محمدمریدی سرپرست مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان رودان گفت همه کارآموزان که متقاضی شرکت درآزمون ها هستند موظف به رعایت فاصله اجتماعی وپروتکل های بهداشتی هستند.