هم زمان با سراسر کشور در هفته مشاغل صورت گرفت؛ بازدید دانش آموزان هنرستانی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودان

دانش آموزان  هم زمان با سراسر کشور در هفته مشاغل از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان،  محمد مریدی، سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای رودان گفت : 88 نفر از دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی ، از مرکز شماره 11خلیج فارس  رودان بازدید کردند و از نزدیک با کارگاه ها و تجهیزات مرکز آشنا شدند.

وی با اعلام این خبر گفت: در راستای آشنایی با حرفه ها و رشته های آموزشی مرکز، دانش آموزان از فضا، امکانات و تجهیزات مرکز بازدید کردند.

مریدی با اشاره به اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه ای از پتانسیل های خوب آموزشی در حوزه مهارت افزایی و اشتغالزایی برخوردار است افزود؛ توانمندسازی دانش آموزان با آموزش‌های مهارتی گامی برای تحقق شعار سال جاری "رونق تولید" است. 

مرکزآموزش فنی حرفه ای شهرستان رودان دارای ۵کارگاه آموزشی دررشته های جوشکاری ،کشاورزی،مکانیک،سردکننده وبرق می باشد.که ازابتدای سال ۹۸درهمه رشته های مذکورکارآموزمی پذیرد.شایان ذکراست این مرکزدربخش های مرکزثابت،زندان وروستایی درطول سال آموزش دارد.