هم زمان با سراسر کشور در هفته مشاغل صورت گرفت؛ بازدید دانش آموزان از مرکز آموزش شماره یک فنی و حرفه ای شهرستان بندرعباس

دانش آموزان هم زمان با سراسر کشور در هفته مشاغل از مرکز شماره یک  آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بندرعباس  بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان،  محمد حسین قاسمی نژاد رائینی ، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای گفت : 34 نفر دانش آموز ، از مرکز شماره یک بندرعباس بازدید کردند و از نزدیک با کارگاه ها و تجهیزات مرکز آشنا شدند.

قاسمی با اشاره به اینکه مراکز آموزش فنی و حرفه ای از ظرفیت ها ی خوب آموزشی در حوزه مهارت افزایی و اشتغالزایی برخوردار است افزود؛ توانمندسازی دانش آموزان با آموزش‌های مهارتی گامی برای تحقق شعار سال جاری "رونق تولید" است. 

مرکز شماره یک بندرعباس دارای  رشته های  صنایع چوب و ام دی اف ،لوله کشی خانگی و تجاری ،لوله کشی گاز ،برق صنعتی ،تعمیر لوازم سرد کننده ،تعمیر کولر اتومبیل ،تعمیر موتور خودروهای بنزینی ، Plc درجه ۲ ، آشنایی با درایوها ،جوشکاری ،تراش و فرزمی باشد.که ازابتدای سال ۹۸درهمه رشته های مذکورکارآموزمی پذیرد.شایان ذکراست این مرکزدربخش های مرکزثابت،زندان و روستایی درطول سال آموزش دارد.