برگزاری دوره روابط عمومی موثر در حراست در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای هرمزگان
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ،به منظور ارتقاء آموزش و نگرش و سطح مهارت کارکنان حراست در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، دوره روابط عمومی موثر در حراست برگزار شد. بنا بر این گزارش ، این دوره با حضور 29نفر به صورت وبیناری برای تمامی مراکز سطح استان برگزار گردید..این دوره روز سه شنبه 4/10/97به مدت 8 ساعت در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید.