دوره در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان برگزاری دوره قانون کار و تامین اجتماعی با حضور ۲۰ نفر به صورت وبیناری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ،این دوره با هدف ارتقاء مهارت و نگرش lمتصدیان امور دفتری برگزار شد. بنا بر این گزارش ، این دوره با حضور 20نفر به صورت وبیناری و حضوری برای تمامی مراکز سطح استان برگزار گردید. به مدت 8 ساعت توسط مدرس دوره مهندس حسین زاده از اداره کار تبیین شد .این دوره روز چهارشنبه 5/10/97 به در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید.