بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، با هدف ارتقاء نگرش و آشنایی دانش آموزان با رشته های فنی و حرفه ای تعداد 70 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان پسرانه شهید گرجی زاده ناحیه یک از کارگاه های مرکز شماره یک بازدید بعمل آوردند . محمد حسین قاسمی نژاد رئیس مرکز شماره یک اذعان کر د: مرکز شماره یک بندرعباس در 12 کارگاه در مرکز ثابت و در سایر بخش ها پادگان ، حاشیه نشینی ، سیار شهری ، جوار کارگاهی ، جوار کارخانه ، ضمن کار ، اصناف ، کارآموزی در محیط کار واقعی ، زندان در رشته های برق ، مکانیک ، صنایع چوب ، صنایع خودرو ، جوشکاری ، تاسیسات ، ابزار دقیق ، کشاورزی ، صنایع پوشاک در حال آموزش به مردم بندرعباس می باشد مهندس قاسمی نژاد در ادامه افزود : عملکرد مرکز یک در نه ماهه سال 97 763791 نفر ساعت می باشد و از جوانان دعوت کرد به مرکز آموزشی شماره یک بندرعباس مراجعه نمایند و در دوره های آموزشی رایگان این مرکز آموزش ببینند.