در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان برگزاری دوره آشنایی با قوانین مربوط به تشکلها درقانون نظام صنفی با حضور ۲۰ نفر به صورت وبیناری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ،این دوره با هدف ارتقاء مهارت و نگرش کارشناسان آموزشگاه آزاد برگزار شد. بنا بر این گزارش ، این دوره با حضور 20نفر به صورت وبیناری و حضوری برای تمامی مراکز سطح استان برگزار گردید.موضاعات این دوره آئیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوط، تعداد اعضای هیت مدیره انجمن های صنفی کارگری به مدت 8 ساعت توسط مدرس دوره خانم حسینیان تبیین شد .این دوره روز چهارشنبه 12/10/97 در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید.