در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان : معرفی ظرفیت های مهارت آموزی و فرصت های اشتغال و کارآفرینی
وبینار معرفی ظرفیت های مهارت آموزی و فرصت های اشتغال و کارآفرینی با سخرانی دکتر پرنیان و با شرکت مدیران آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای سطح استان در روز یکشنبه 97/11/7 در تالار اندیشه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ، وبینار معرفی ظرفیت های مهارت آموزی و فرصت های اشتغال و کارآفرینی در تالار اندیشه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس با سخرانی دکتر پرنیان وحضورمدیران آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای هرمزگان محمد کاظم پرنیان مدیر نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی و کارگزار توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار استان هرمزگان ،9 رسته پر اشتغال استان را تشریح کرد و آن رسته هایی که آموزش در ایجاد اشتغال آن ها نقش اساسی دارد را مشخص نمود . عناوین رسته های پراشتغال استان هرمزگان ، تولید ، بسته بندی و فرآوری خرما ؛ تولید ، بسته بندی و فرآوری مرکبات ؛ تولید ، بسته بندی و فرآوری صیفی جات ؛تولید ، بسته بندی و فرآوری ماهی و میگو ؛ تولید ، بسته بندی و فرآوری دام سبک و مرغ گوشتی ؛ گردشگری و صنایع دستی ؛حمل و نقل و لجستیک ،صنایع انرژی بر ؛استخراج و فرآوری مواد معدنی را تببین نمود . در ادامه جلسه پرسش و پاسخ ، مسائل آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای با حضور گلزار نظری معاون آموزش و پژوهش ، تیمور شیخ آبادی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت و رحیم رهروان رئیس اداره آموزشگاه های آزاد استان بررسی شد .