ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به مردم جزیره لارک
با حضور استاندارهرمزگان ،رئیس بنیاد مستضعفان کشور،فرماندار قشم ،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و جمعی از مدیران اجرایی : تفاهمنامه همکاری "آبادانی و پیشرفت جزیره لارک و قشم " مبادله شد ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به مردم جزیره لارک مهارتهای فنی و حرفه ای توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان به مردم جزیره لارک بر اساس تفاهمنامه همکاری "آبادانی و پیشرفت جزیره لارک و قشم " که بین بنیاد علوی و فرمانداری قشم مبادله شد ؛ ارائه می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان، به منظور برگزاری دوره های آموزشی برای گروههای هدف بنیاد علوی ،با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان ، سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور و اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان عصر سه شنبه 9 بهمن ماه 1397 تفاهمنامه همکاری "آبادانی و پیشرفت جزیره لارک و قشم " در بندر لارک منعقد شد. اسماء کریمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اظهار کرد : این اداره کل در راستای تفاهمنامه بنیاد علوی با فرمانداری شهرستان قشم و با هدف ایجاد اشتغال و کارآفرینی ، دوره های آموزش فنی و حرفه ای جهت کارآموزان معرفی شده از سوی بنیاد علوی برگزار خواهد کرد. مهندس کریمی در ادامه افزود : طبق این قرارداد ؛ دوره های گردشگری ، بوم گردی ، صنایع غذایی ، گلابتون دوزی ، فناوری اطلاعات و خیاطی برای حداقل 40 نفر به مدت دو ماه آموزش داده می شود و قرارداد با توافق طرفین می تواند تمدید گردد . گفتنی است تفاهمنامه همکاری "آبادانی و پیشرفت جزیره لارک و قشم " با هدف رفع محرومیت جزیره "لارک" بین بنیاد علوی و فرمانداری قشم مبادله شده است. بخشی از مواد تفاهمنامه ارائه مهارتهای فنی و حرفه ای به مردم این جزیره می باشد که توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اجرا خواهد شد .