به مناسبت دهه فجر در هرمزگان: شرکت آموزشگاه آزاد نیل در جشنواره جهانگیریه بستک
آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای نیل در جشنواره جهانگیریه شهرستان بستک که مناسبت دهه فجر برپاست شرکت کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیل در رشته طراحی و دوخت ،هنر و صنعت خود را در این جشنواره به نمایش عموم گذا شت. بستک در 10 ماهه سال 97 تعداد 187058 نفر- ساعت آموزش داشته است و درشته های برق ، لوله کشی ، تعمیر لوازم خانگی و تعمیرات موبایل فعالیت دارد . در شهرستان بستک 13 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در حال فعالیت می باشند که در 10 ماهه 97تعداد 131335 نفر ساعت آموزش در رشته های طراحی و دوخت ، مراقبت و زیبایی ، خدمات تغذیه ، خدمات مالی و بازرگانی ، فرش ، گردشگری ، صنایع بافت داشته است .