هرمزگان؛دوره آموزشی فنی و حرفه ای(راه اندازی خط تولید وآشنایی با ماشین آلات دوخت )

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان سیرجان زاده مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای کوثر گفت:این دوره با هدف ارتقا مهارت مربیان و به روز کردن دانش آنان برگزار شده است که 35ساعت آموزش برای 25نفر از مربیان رشته طراحی و دوخت استان در حال برگزاری است.پس از پایان دوره گواهی شرکت در این دوره توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برای شرکت کنندگان صادر می گردد. دوس افزود تا سه شنبه 30بهمن ماه این دوره ادامه دارد و شرکت برای عموم آزاد می باشد.