بررسی و تدوین برنامه های عملیاتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان جلسه ای با حضور معاونین ، روسای مراکز و کارشناسان آموزشی با هدف تنظیم برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۸ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، در این نشست آخرین تغییرات پورتال جامع سازمان ، دوره های جدید آموزشی ، دفترچه دوره های آموزشی ، محاسبه تعهد و عملکرد آموزشی ،سامانه اماکن ،احراز صلاحیت و تایید مربیان و... بررسی شد.بنا بر این گزارش ، سامانه کارورزی دانش آموختگان  و مهارت آموزی در محیط کار واقعی ، سامانه مدیریت تجهیزات ،سامانه نظارت همگانی ،سامانه تقاضا سنجی روستایی ،سامانه شناسه الکترونیکی،مشاوره و هدایت شغلی ،اعتبار سنجی مراکز و... تشریح و بررسی شد.در این نشست گلزار نظری گزیک معاون آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  استان ، سند برنامه آموزشی –اجرایی سال 1398 را بر اساس اهداف و سیاست های ُراهبردی سازمان تشریح کرد و تعهدات حوزه مشاوره و هدایت آموزشی مراکز بر اساس سند آموزشی – اجرایی و شاخص های ارزیابی را بررسی ومشخص کرد .وی همچنین برنامه های عملیاتی سهمیه اشتغال مراکز را در راستای فرصت شغلی در سامانه رصد نیز مطرح و از روسای مراکز خواست همسو با سیاست های سازمان و استان عمل کنند.در ادامه معاون اداری – پشتیبانی اداره کل گفت : در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،ابلاغ مقام معظم رهبری ،استقرار عدالت اجتماعی آموزشی از طریق افزایش دسترسی اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی به فرصت های مهارت آموزی و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در سال جدید اهتمام و کوشش کنیم.مهندس رضا قصاب اظهار کرد : تاکید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، توجه به چشم انداز وضعیت بودجه ای سازمان و نحوه صرفه جویی در مصرف منابع در راستای اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار رهبری در سالجاری است.اجرای تبصره 75 ، برون سپاری و واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی بر اساس قانون ، قراردادهای ماده 17 و بهبود وضعیت معیشت کارکنان و مربیان می باشد و می بایست در این راستا تلاش کنیم.گفتنی است 11 مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و بیش از 160 آموزشگاه آزاد در استان هرمزگان فعال می باشند.

تازه‌ترین خبرها