مقام سوم بخش لباس اجتماع بانوان در چهارمین جشنواره منطقه ای مد و لباس خلیج فارس به حکیمه درغال و لیلا وهابی تعلق گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان،حکیمه درغال و لیلا وهابی نیاری صاحب اثر ترمه از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رشته خیاطی در این جشنواره شرکت و مقام سوم بخش لباس اجتماع بانوان را کسب کردند.

بنا بر این گزارش ، از برگزیدگان جشنواره مد و لباس ، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، استاندار ، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان و هنرمنداان تقدیر شد.این لوح سپاس به امضا عباس صالحی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین کملی زرکانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است.

در این لوح آمده است : ... خطوط و رنگ و نقش ، دستمایه های نابی برای ترجمان خلاقیت هنرمند و میدانگه ارتباط زیبای معانی اند. معنایی که گاه خطوط را به تنگ می آورد و ظرافت ذهن و نگاه ظریفی را فرا می خواند تا طرحی نو در اندازد. افتخار دریافت مقام سوم بخش لباس اجتماع بانوان در چهارمین جشنواره منطقه ای مد و لباس خلیج فارس نشان از هوش  هنری سرشار ، خلاقیت بی بدیل و تلاش مستمر شما دارد که سپاس مختصر ترین و شیواترین کلمه در این حضور و همراهی است ......