هرمزگان بیش از ۲۸۰۰ نفر در دومین مرحله آزمون هماهنگ و اولین مرحله آزمون صنعت ساختمان و صنایع دستی و فرش شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، دومین مرحله آزمون هماهنگ و اولین مرحله آزمون صنعت ساختمان وتفاهم نامه صنایع دستی سال ۹8 با حضور2840نفرشرکت کننده ، دربخش آزمون هماهنگ 2280نفر در 107 حرفه شرکت نموده و دربخش صنعت ساختمان 498نفر و در بخش تفاهم نامه صنایع دستی 62 نفر در 20 حرفه آزمونی در مورخه 23و 24 خرداد ماه  برگزار شد. اسماء کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان در این ارتباط ؛ با اشاره به اهمیت ارائه گواهینامه های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار در صنایع از همه جوانان جویای کار استان دعوت نمودند برای ارتقا ء مهارت و دریافت گواهینامه به مراکز آموزشی دولتی و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مراجعه کنند .