دراولین نشست شورای گسترش آموزشی سال ۹۸ هرمزگان؛ بررسی برنامه های جامع عملیاتی و عملکرد سه ماهه مراکز آموزشی و بخش های اداره کل

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، عملکرد سه ماهه اول سال98 مراکز آموزش فنی و حرفه ای در حوزه های آموزشی و اجرایی ( براساس سند برنامه های آموزشی - اجرایی ابلاغی در سالجاری) و بخش های اداری و پشتیبانی و اجرایی اداره کل بررسی شد.

بنا بر این گزارش ، اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت : برنامه آموزشی تکلیفی ،  برنامه آموزشی مبتنی بر قرار دادهای آموزشی  (آموزش مشارکتی) شامل قراردادها و تفاهم نامه های آموزشی ، برنامه آموزشی مبتنی بر رسته های اشتغالزای استان بررسی شد.  همچنین برنامه ریزی اجرای دوره های جدید کارآفرینی مهارت بنیان  اعلام شد.

وی افزود : آمار مشاوره ، رهگیری و اشتغال مربیان ،- طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار،  سامانه ثبت تقاضاهای آموزشی برای متقاضیان طرح های اشتغال روستایی، اجرای مدل آموزش دوره های تلفیقی (کارگاهی+ الکترونیکی)، اجرای طرح مهارت آموزی دوگانه(آموزش-کار) با استفاده از ظرفیت دو طرح " کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی" و طرح "مهارت آموزی در محیط کار واقعی"، پیگیری و برنامه ریزی در توانمندسازی و اشتغالزایی مهارت آموختگان نیز بررسی گردید.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اظهار کرد : در طرح تکاپو سه رسته اولویت دار طرح تکاپو (رسته تولید،بسته بندی و فرآوری صیفی - رسته تولید،بسته بندی و فرآوری آبزیان - رسته خدمات فنی و مهندسی و لجستیک صنایع بزرگ) گنجانده شده است که در طول سال اجرایی می شود.