در هفته مهارت : سخنرانی معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان در مسجد اهل تسنن داماهی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ، گلزار نظری گزیک در نماز جمعه 4/5/98 در مسجد اهل تسنن داماهی بندرعباس ضمن تبریک هفته مهارت و تشریح نهضت مهارت افزایی و شعار هر هرمزگانی یک مهارت ، ظرفیت های مهارت آموزی و آموزشی فنی و حرفه ای را تشریح نمود .
مهنس نظری افزود : ظرفیت های آموزش فنی و حرفه ای شامل مراکز:مراکز ثابت ، آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای می باشد که جوانان با مراجعه به آنها برای کسب مهارت اقدام نمایند .
در ادامه افزود : رشته های مهارتی و نحوه ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی تشریح شد و همچنین طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی که از طرح های اقتصاد مقاومتی است تشریح نمود و از همه کارفرمایان کارگاه های صنفی و بنگاه های اقتصادی جهت مشارکت در این طرح دعوت به عمل آمد
نظری اذعان کرد :جوانان در مدت کارآموزی در محیط واقعی کار از شمول قانون کار خارج و تحت پوشش بیمه حوادث از طرف فنی و حرفه ای قرار دارند.

تازه‌ترین خبرها