معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان : استعدادها و پتانسیل های سرشاری در هرمزگان وجود دارد که نوید بخش آینده ای روشن برای این استان است .

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان درنشست با نخبه مهارتی استان و ریس بنیاد نخبگان استان و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان گفت: استعدادها و پتانسیل های سرشاری در هرمزگان وجود دارد که نوید بخش آینده ای روشن برای این استان است.
نازنین شیبانی تزرجی ضمن تقدیر از جوان نخبه پارسایوسفی دارنده مدال نقره جهانی مسابقات بین‌المللی مهارت 2019 که در رشته مدیریت سیستمهای تحت شبکه که در کارات روسیه برگزارشد گفت: این مدال نشان از توانمندی بالای جوانان هرمزگانی است.
وی با بیان اینکه باید همه مسئولین و نخبگان تلاش کنند استان هرمزگان را در شاخص های فرهنگی و اقتصادی به جایگاه اصلی خود برسانند افزود : نگاه حمایتی مسئولین نسبت به نخبگان جوان می تواند در حفظ و تقویت استعدادها و افکارشان برای پیشرفت و تعالی جامعه بسیار تأثیرگذار باشد .
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: نخبگان با ارایه ایده میتوانند استان را در بخشهای کشاورزی و صنعت با استفاده از فناوری های جدید کمک کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در این نشست استعداد یابی بین جوانان و ترویج فرهنگ مهارت آموزی را بسیارمهم دانست و افزود : اگر بتوانیم علم جوانان نخبه را به فناوری تبدیل کنیم می توانیم شاهد اشتغالزایی و رشد فکری بیشتر جامعه باشیم .
در ادامه اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت : ضمن تقدیر و تشکر از استاندار محترم و مجموعه استانداری در حمایت از اعزام و استقبال پارسا یوسفی به مسابقات جهانی ،گفت این اعتقاد و اعتماد به این جوان هرمزگانی باعث درخشش کشور در سطح جهانی گردید. و افزود اکنون که جوانان نخبه و ماهر هرمزگان خود را در سطح جهان مطرح کردند همچنان نیاز به حمایت و توجه دارند تا در استان کارآفرینی کنند و مهارت آنان منجر به پیشبرد توسعه استان گردد .وی گفت انشاله با مدیریت و برنامه ریزی تلاش کنیم از خدمات نخبگان و افراد با مهارت استان بهره مند شویم چرا که جوانان ما ثابت کردند که توانایی انجام امور را دارند
ریس بنیاد نخبگان نیز در این نشست حمایتهای بنیاد از نخبه مهارتی استان را مطرح کرد و مقرر گردید نشست و بازدیدهایی از صنایع استان در جهت حمایت از نخبگان و این سرمایه های اجتماعی استان صورت پذیرد