دكتر همتی در نشست با بانوان مدیر دستگاه های اجرایی استان: شورای سیاستگذاری بانوان در هرمزگان تشکیل شود/بانوان مدیر در هرمزگان عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند

استاندار هرمزگان گفت: اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری با استفاده از بانوان توانمند و صاحب نظر نسبت به تشکیل شورای سیاستگذاری بانوان در هرمزگان اقدام کند.
دكتر فریدون همتی در نشست با بانوان مدیر دستگاه های اجرایی استان هرمزگان، عنوان کرد: بانوان نقش مهمی در توسعه و ایجاد اشتغال در استان دارند و شناسایی افراد توانمند و تشکیل شورای سیاستگذاری می تواند با ارائه پیشنهاد و راهکارها در جهت بهبود فعالیت های این حوزه موثر باشد.
وی ادامه داد: مدیران ضمن ارایه فکر و ایده در حوزه تخصصی و کاری خود، طرح ها و ایده های مناسب را اجرایی کنند.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد و توانمندی بانوان مدیر در هرمزگان اشاره کرد و گفت: از عملکرد بانوان مدیر در استان راضی هستم و تمامی آنان عملکرد بسیار خوبی داشته اند.

تازه‌ترین خبرها