برگزاری دوره روش های پژوهش (کمی و کیفی ) در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای هرمزگان به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان

،به منظور ارتقاء آموزش و نگرش و سطح مهارت روسای مراکز وکارشناسان آموزش در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، دوره آموزش روش های پژوهش (کمی و کیفی ) برگزار شد. بنابراین گزارش ، این دوره با حضور 100 نفر به صورت وبیناری برای تمامی مراکز سطح استان برگزار گردید. موضوعات این دوره بررسی انواع روش های پژوهش ، روش های جمع آوری اطلاعات توسط مدرس دوره عصمت لشکری تبیین شد . 

تازه‌ترین خبرها