در هرمزگان: برگزاری دوره نظارت و راهنمایی آموزشی در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای هرمزگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ،با هدف ارتقاء آموزش و نگرش و سطح مهارت کارشناسان آموزش در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان  ، دوره آموزش نظارت و راهنمایی برگزار شد. بنابراین گزارش ، این دوره با حضور 35 نفر به صورت وبیناری برای تمامی مراکز سطح استان برگزار گردید. موضوعات این دوره بررسی انواع روش های نظارت ، نظارت بر فرآیندهای پورتال توسط مدرس مجرب اداره کل تبیین شد .این دوره به مدت 18 ساعت در تاریخ 25/9/98و 26/9/98 در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید.