انتصاب رئیس جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس مصطفی افتخاری به عنوان رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان اسما کریمی با صدورحکمی مصطفی افتخاری را به عنوان رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای شماره یک منصوب و از تلاشها و زحمات محمد حسین قاسمی رائینی رئیس پیشین این مرکز قدردانی شد.
بنا بر این گزارش ،این جلسه با حضور فرماندار بندرعباس و معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در محل فرمانداری بندرعباس برگزار شد .
لازم به ذکر است در این جلسه محمد حسین قاسمی رائینی به عنوان رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان حاجی آباد منصوب و محمدرضا علیزاده شلمانی بازنشسته شد.