سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای جاسک منصوب شد سید علی اصغر حسینی به عنوان سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای جاسک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان اسما کریمی با صدورابلاغی سید علی اصغر حسینی را به عنوان سرپرست مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان جاسک منصوب و از تلاشها و زحمات مصطفی افتخاری رئیس پیشین این مرکز قدردانی شد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اذعان کرد :از ابتدای امسال تاکنون 1405نفر در رشته های تاسیسات ، جوشکاری ، برق ، مکانیک ، مکانیک موتورهای دریایی در این مرکز از آموزش های فنی و حرفه ای بهرمند شده اند.
بنا بر این گزارش ،این جلسه با حضور فرماندار جاسک و معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در محل فرمانداری جاسک برگزار شد .