سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای حاجی آباد منصوب شد محمد حسین قاسمی رائینی به عنوان رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای حاجی آباد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان اسما کریمی با صدورحکمی محمد حسین قاسمی رائینی را به عنوان رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان حاجی آباد منصوب و از تلاشها و زحمات محمد رضا علیزاده شلمانی رئیس پیشین این مرکز قدردانی شد.

تازه‌ترین خبرها