در ۱۰ ماهه سال جاری؛ بیش از ۳۴۰۰۰هزار نفراز آموزش های مهارتی در استان هرمزگان بهرمند شدند

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ازارائه آموزش مهارتی به بیش از 34000هزار نفر در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان، اسماء کریمی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای این استان با اعلام عملکرد این اداره کل در 10 ماهه سال جاری از ارائه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای به 15 هزار و 718 نفر در بخش های مختلف دولتی و 18 هزارو 493 نفر در بخش آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خبر داد. وی افزود: 15 هزار و 718 نفر در بخش دولتی در استان هرمزگان ارائه شده است که در مراکز ثابت، 3940 نفر برای مهارت آموزی و مهارت افزایی در راستای اشتغال پایدار، در بخش سیار شهری 888 نفر در بخش روستایی 2862 نفر با هدف توانمند سازی روستائیان و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر است. مهندس کریمی ادامه داد: بخش زندان 1004 نفر در راستای ارتقاء توانمندی و کمک به بازگشت آنها به جامعه درادامه زندگی سالم ارائه شده و همچنین در بخش پادگان4408نفر در راستای تفاهم نامه با نیرو های مسلح برای مهارت آموزی سربازان وظیفه، در بخش صنایع 472نفر ، در بخش سکونت گاه های غیر رسمی 1017نفر آموزش، ،در بخش مهارت آموزی در محیط کار واقعی 457 نفر و در جوار 318نفر اجرا شده است. مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان هرمزگان در پایان گفت: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان هرمزگان 100 درصد از تعهد کل سال 98 را به مهارت آموزان ارائه کرده است.