دکتر همتی در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان: رعایت توصیه‌های بهداشتی و دستورالعمل های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای پیشگیری از بیماری کرونا با جدیت مورد توجه باشد/از انجام سفرهای غیرضروری اجتناب و پرهیز شود/ظرفیت‌های مناسبی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در روستاهای هرمزگان با انجا


رعایت توصیه‌های بهداشتی و دستورالعمل های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای پیشگیری از بیماری کرونا با جدیت مورد توجه باشد/از انجام سفرهای غیرضروری اجتناب و پرهیز شود/ظرفیت‌های مناسبی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در روستاهای هرمزگان با انجام مطالعات شناسایی شده است

استاندار هرمزگان گفت: دستورالعمل‌های صادر شده از سوی وزارت بهداشت و همچنین دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان برای پیشگیری از بیماری کرونا باید با جدیت، اجرایی و رعایت شود.

تازه‌ترین خبرها