معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان : از طرح های واگذاری آموزش فنی و حرفه ای استان حمایت خواهیم کرد

حمید دولتی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان به همراه اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان و کارشناسان طرفین از پروژه های واگذار شده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به بخش غیر دولتی بازدید کردند.
حمید دولتی در بازدید از 4 پروژه واگذار شده در بندرعباس گفت : از طرح های واگذاری آموزش فنی و حرفه ای استان حمایت خواهیم کرد و سعی می کنیم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسات استانی حمایت از بخش غیر دولتی در دستور کار قرار گیرد. چرا که آموزش های مهارتی یک ضرورت در تمام حوزه ها برای ارتقای بهره وری و تسهیل در امور می باشد.
در ادامه اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت : از محل واگذاری(به استناد ماده 5 و 27) تعداد 6 مرکز آموزش فنی و حرفه ای مازاد و غیر فعال ؛ مبلغ 89 میلیارد ریال صرفه جویی و 15 میلیارد ریال کسب درآمد و 23 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: میزان بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر -ساعت به ظرفیت آموزشی آموزشگاههای آزاد افزوده و 500 هزار نفر ساعت آموزش برای قشر کم درآمد در این واگذاریها نیز پیش بینی شده است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اضافه کرد : واگذاری ها بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 5 و 27 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت و با نظارت دستگاههای نظارتی استان و سازمان صورت گرفته است.
کریمی در نشست با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارشناسان مربوط پیشنهاد کرد : مسئولین در جهت حمایت از آموزشگاههای این مراکز برای ارتقای کیفیت آموزش و مهارت آموزی و افزایش سرانه آموزش مهارتی استان و حمایت از آموزشگاههای آزاد استان در روند دریافت تسهیلات با بهره بانکی کم و تسهیل در امور بانکی و بوروکراسی اداری حمایت نمایند. چرا که در این آموزشگاهها می توان آموزش های مهارتی حین خدمت کارکنان دولت ،آموزشهای گردشگری ، هتلداری ، صنایع دستی ، رشته های مهارتی صنایع ،مهارتهای تکنیسین و مهندسی پزشکی و... را ارائه کرد.

تازه‌ترین خبرها