با همکاری سه جانبه فنی و حرفه ای ،کمیته امداد و سپاه هرمزگان؛ افتتاح کارگاه جهادی شهدای ناوچه کنارک در بندرعباس / تولید ماسک توسط زنان سرپرست خانوار

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ، کارگاه جهادی شهدای ناوچه کنارک تولید ماسک با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ،کمیته امداد استان و نیروهای جهادی سپاه استان هرمزگان در محل کارگاه خیاطی سنجش مهارت اداره کل آموزش فنیو حرفه ای استان با حضور مدیران و مسئولین سه دستگاه اجرایی راه اندازی شد.
جانشین فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در این آیین گفت : این کارگاه روزانه بین 3000 تا 6000 ماسک تولید خواهد کرد.وی گفت : مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان با در اختیار قراردادن یک کارگاه با مساحت 350 مترمربعو 20 چرخ خیاطی و دیگر تجهیزات به طور رایگان در بندرعباسبا ما همکاری می کنند .
سرهنگ امیری جانشین فرمانده سپاه استان افزود : تعداد 20 زن سرپرست خانوار معرفی شده از سوی کمیته امداد استان در این کارگاه شاغل شده اند و این کارگاه توسط نیروهای جهادی الزهرا مدیریت می شود.ماسک ها پس از تولید با همکاری سازمان صنعت معدن تجارت استریل و به بازار عرضه خواهد شد.
وی هدف از راه اندازی کارگاه را جهش در تولید ماسک در راستای مدیریت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و ایجاد تعادل در بازار این محصول عنوان کرد .
اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز گفت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با همکاری آموزشگاههای آزاد و مراکز دولتی 27 کارگاه تولید ماسک و گان راه اندازی کرده است .این کارگاهها از اسفند 1398 با همکاری مدیران آموزشگاههای آزاد و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموختگان در حال تولید می باشند.
وی اضافه کرد : تا کنون بیش از 300 هزار ماسک تولید شده است و این تولید به یاری خیرین ،بسیج و فرمانداریها ،علوم پزشکی و سازمان صمت بوده است.
در این مراسم اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای با معاونین ، علی الهیاری مدیر کل کمیته امداد همراه با معاون اشتغال و سردار بشیری فرمانده سپاه اصناف استان حضور داشتند.

تازه‌ترین خبرها