در رودان : اولین آزمون آنلاین سال۹۹درشهرستان رودان برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان هرمزگان ؛ اولین آزمون آنلاین سال ۹۹با رعایت پروتکل بهداشتی باشرکت ۹۴برگزار گردید .
محمد مریدی سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان رودان گفت : اولین آزمون آنلاین سال 99 با شرکت 94نفردر رشته های تون آپ،مونتاژکارونصاب تابلوهای برق،راسته دوز،نازک دوز زنانه از ۹۹/۰۳/۱۸لغایت ۹۹/۰۳/۲۵با حداقل ظرفیت سالن آزمون وبارعایت پروتکل های بهداشتی انجام گرفت .
مریدی افزود : همه کارآموزان که متقاضی شرکت درآزمون هسنتند موظف به رعایت فاصله اجتماعی وپروتکل های بهداشتی هستند.
سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای رودان در پایان گفت: در سال 98 تعداد989 نفر در در 80 دوره آموزشی در بخش دولتی در شاخه های کشاورزی و صنعت و فرهنگ و هنر آموز ش مهارتی دیده اند .