به مناسبت بزرگداشت ۶ مرداد؛ روز ملي کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دیدار خانواده مهارت‌ آموزي بامعاون اول رئیس جمهوری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، معاونین سازمان، تعدادی از مدیران ستادی واستانی، نمایندگان بخش خصوصی و نماینده پارلمان مربیان و کارشناسان، هشتم مرداد ماه، با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کردند

تازه‌ترین خبرها