نشست مشترک نمایندگان نفت ستاره خلیج فارس با مسئولان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان جذب مهارت آموختگان آموزش فنی و حرفه ای در نفت ستاره خلیج فارس

نشستی با حضور نمایندگان نفت مدیر کل و معاونین و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان با هدف ایجاد تفاهمنامه آموزشی سه شنبه 17 فروردین در اداره کل فنی و حرفه ای برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، این نشست با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه ،معاون نیروی انسانی ،معاون ترابری و رئیس و کارشناس آموزشی شرکت نفت ستاره خلیج فارس از یک طرف و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای، معاون آموزش و کارشناسان آموزش در صنایع از طرف دیگر برگزار شد.
اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان اظهار کرد :این گفتگو با هدف تبادل نظر جهت جذب و بکارگیری مهارت آموختگان فنی و حرفه ای ، تعیین صلاحیت حرفه ای نیرویهای انسانی و نیز ارتقا مهارت پرسنل نفت ستاره برای اشتغال در واحد ترابری و نیز ارائه آموزش ماشینهای اتومکانیک سبک و سنگین ودمورد نیاز نفت ستاره خلیج فارس-که بزودی راه اندازی می شود- صورت گرفت.
مهندس کریمی گفت : قرار شد شرکت نفت ستاره خلیج فارس نشست های تخصصی با مربیان فنی و حرفه ای برای هر کارگروهی به منظور برنامه ریزی آموزشی جهت ارتقای مهارت نیروی انسانی شان برگزار کنند.
در پایان از کارگاههای مرکز شماره یک بندرعباس بازدید کردند . در حال حاضر در بخش ثابت این مرکز 10 کارگاه اتومکانیک ،جوشکاری ، تراشکاری ،لوله کشی ،برق صنعتی ،ابزار دقیق ، درودگری ،سردکننده ، درو پنجره دو جداره و فن ورز شبکه هوایی فعال می باشد.