. پرونده ها در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با حساسیت و دقت بالا رسیدگی می شود

بهروز کرمی، رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: با حساسیت و دقت بالا پرونده ها رسیدگی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بهروز کرمی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان، در کارگاه آموزشی که برای افزایش آگاهی و به روز رسانی سطح دانش اعضای دبیرخانه تخلفات اداری سازمان در روز دوشنبه، 13اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، گفت: پرونده ها با حساسیت بسیار بالا به هیأت ارسال و با دقت زیاد رسیدگی می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 99، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان، 100 جلسه برگزار کرده است گفت: با نگاه ویژه ریاست سازمان، سطح امکانات و دانش دبیرخانه هیأت بدوی تخلفات اداری افزایش یافته و بر این اساس پرونده ها با جزئیات و اطلاعات کافی بررسی می شود تا کمترین خطا در تصمیم گیری هیأت بدوی را شاهد باشیم.

کرمی گفت: این کارگاه آموزشی با هدف بالابردن سطح آگاهی اعضای دبیرخانه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از قوانین و مقررات و دستورالعمل های این حوزه برگزار شد.

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان در ادامه گفت: در رسیدگی به پرونده ها به روز هستیم و روند رسیدگی به پرونده ها با سرعت انجام می شود.

در ادامه فرخی، رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور که به عنوان مدرس کارگاه حضور داشت گفت: هیأت های بدوی از اهمیت قابل توجهی برخوردارند و می توانند ایرادات شکلی را به حداقل برسانند تا مشکلات کم شود.

وی گفت: ایراد اصلی در اکثر پرونده ها که باعث نقض رای می شود، عدم رعایت قوانین و مقررات در واحدهای کارگزینی سازمان ها است.

فرخی در ادامه گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، مسئولیت تشخیص تناسب و سطح تخلف، با هیأت بدوی تخلفات اداری است.

در این کارگاه آموزشی تعدادی از پرونده ها با توجه به موضوع و شکل تخلف، به منظور آموزش(عملی) شرکت کنندگان، بازخوانی و بررسی شد.