در سومین روز از هفته مهارت: انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرعباس

تفاهم نامه همکاری با موضوع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در قالب طرح کاهش اسیب اجتماعی و “طرح شمیم خدمت” داره اوقاف فی مابین مرکز اموزش فنی و حرفه ای شماره یک و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرعباس منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری با موضوع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در قالب طرح کاهش اسیب اجتماعی و طرح شمیم خدمت اداره اوقاف فی مابین مرکز اموزش فنی و حرفه ای شماره یک و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرعباس با حضور گلزار نظری گزیک نظری معاون آموزش و پژوهش اداره کل اموزش فنی و حرفه ای و حجت الاسلام آزادی معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در جوارآستانه امام زاده سید مظفر منعقد شد.

گلزار نظری معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ؛ توانمند سازی زنان سرپرست خانوار ، حمایت خیرین از آموزش و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر را از اهداف تفاهم نامه عنوان کرد و گفت :استفاده از ظرفیت اداره ی اوقاف جهت ایجاد و افزایش فرهنگ مهارت و مهارت آموزی و استفاده از ظرفیت آموزشی آموزشگاه های ازاد و مرکز ثابت است.