برگزاری نشست انتخاب کارمند نمونه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان


نشستی با حضور معاونین ، مسئولین بخش های اداره کل ،نماینده روسای مراکز ومدیر حراست با هدف انتخاب کارمند نمونه سال 1399 در سالن جلسات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان ، در این نشست عملکرد کارکنان بر اساس فرم های عملکردی معین توسط اعضا بررسی و جمع بندی شد. بالاترین میانگین امتیاز کسب شده به عنوان کارمند نمونه سال 1399 شناخته خواهد شد.