واکسیناسیون کارکنان و مربیان دولتی و آموزشگاههای آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان


کارکنان و مربیان دو بخش دولتی و آموزشگاههای آزاد دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ، اسما کریمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان تمامی کارکنان و مربیان اداره کل و مراکز دولتی و نیز مدیران و مربیان آموزشگاههای آزاد دوز اول واکسن کرونا-کوید 19 را دریافت کردند.
اسما کریمی ضمن تقدیر و سپاس از حمایت ها و مساعدت های علوم پزشکی استان و مراکز بهداشت ؛ افزود : مربیان به عنوان مروجان مهارت آموزی و راهنمایان سرمایه های انسانی در مسیر اشتغال و موفقیت محسوب می شوند.
وی تصریح کرد : توجه به سلامتی مربیان و کارکنان بخش دولتی و آموزشگاه آزاد اقدامی موثر در توسعه مهارت آموزی و مقابله با بیکاری محسوب می‌شود.