تقدیر مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان از کارکنان ایثارگر و خانواده شهید


مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان از 18 نفر از کارکنان ایثارگر و خانواده شهید تقدیر کرد.این تقدیر در پایان نشست وبیناری حسینی نیا معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صورت گرفت.