تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و گروه شرکت‌های طرفه نگار منعقد شد تفاهم نامه همکاری آموزشی در راستای گسترش کمی و کیفی آموزش‌ها به ویژه در حوزه آموزش‌های فناوری اطلاعات و امور مالی و بازرگانی برای متقاضیان دوره های مهارتی، بین سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و گروه شرکت‌های طرفه نگار منعقد شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تفاهم نامه همکاری آموزشی مذکور، 17 مهر سال جاری به امضای علیرضا حاتم زاده، معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و شهرام شکوری، مدیرعامل و موسس گروه شرکت های طرفه نگار رسید.

بنا براین گزارش، از مهم ترین اهداف این تفاهم نامه، برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی مهارتی مورد نیاز شاغلین و اعضای بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه صنايع در راستای ارتقاء سطح توانمندی شاغلین، هم افزایی قابلیت های طرفین در ارائه آموزش های مهارتی به شیوه مجازی و تلفیقی با بهره گیری از نرم افزارهای تولیدی در این زمینه  عنوان شد.

همچنین حماﯾﺖ از ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادها و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﺧﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و  ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ مهارت و  همکاری با آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با محوریت بازارسازی مهارتی از طریق اعطای نمایندگی گروه برای آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مرتبط و منتخب از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

این گزارش می افزاید تعهدات مشترک دو دستگاه شامل ارزیابی و اصلاح مستمر دوره ها و منابع آموزشی با هدف روزآمد سازی و تطبیق با نیازهای واقعی دنیای کار، همکاری در برگزاری سمینارها و همایش های علمی، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های ارائه دستاوردهای حسب توافق‌های تبعی، طراحی و تدوین برنامه های آموزشی سالانه عنوان شده است.

تهیه و تدوین منابع آموزشی و کمک آموزشی مناسب از قبیل جزوه، فیلم، تولید نرم افزار، تولید محتوای آموزش الکترونیکی و ...،  همکاری در شناسایی استادکاران مهارتی و تشکیل بانک اطلاعات استادکاران مهارتی به منظور حمایت و پشتیبانی موثر از نخبگان مهارتی کشور، همکاری در تدوین پودمان های آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی ارتقای مربیان سازمان از دیگر تهدات مشترک دو دستگاه است.

از دیگر زمینه های مشترک همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و گروه شرکت‌های طرفه نگار همکاری در انجام اعتبار سنجی (اعم از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سازمان حسب مورد، برنامه ریزی جهت شناسایی و طراحی الگوی مهارت های  نرم (مدیریت، مدیریت فناوری، کسب و کار و....) مورد نیاز بنگاه ها و شرکت ها، طراحی و استقرار دوره های آموزشی ویژه مدیران، مهندسین و کاردان های شرکت های دانش بنیان، تدوین سیاست های حمایتی از شرکت های فعال در حوزه آموزش صنایع پیشرفته و مستندسازی اقدامات مشترک و تنظیم گزارشات فصلی مشترک از پیشرفت تفاهمنامه و قراردادهای مربوط به آن جهت ارائه به کمیته مشترک عنوان شده است.

همچنین به منظور پیشبرد و هدایت تعهدات، پس از امضای این تفاهم نامه، کارگروه سیاست گذاری ملی با عضویت نمایندگان طرفین و به ریاست مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان تشکیل و نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی همکاری اقدام خواهد شد.

محل استقرار دبیرخانه، دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان خواهد بود.دستورالعمل اجرایی این تفاهم نامه و سایر موضوعات پیش بینی نشده، پس از بررسی و تصویب در کارگروه سیاست گذاری ملی، با امضاء مشترک رئیس و دبیر کارگروه به نمایندگان استانی ابلاغ خواهد شد.

 

تفاهم نامه مذکور از تاریخ امضا دو سال هجری شمسی دارای اعتبار است.