انتصاب «معاون آموزش» سازمان آموزش‌ فنی وحرفه‌ای کشور

در این حکم آمده است:

جناب آقای محمدرضا شاه پسند

با سلام

نظر به تجارب ارزشمند، تخصص و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت « معاون آموزش» سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب می‌شوید. انتظاردارد با تکیه بر اصل شایسته‌سالاری و برنامه‌ریزی منسجم در جهت تحقق تکالیف قانونی از جمله برنامه‌های توسعه کشور، برنامه اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن برنامه‌ها و سیاست‌های دولت مردمی و وزارتخانه متبوع در جهت افزایش رضایت‌مندی مردم عزیز، ارتقاء جایگاه وکیفیت خدمات سازمان، تمرکز زدایی وکاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی، استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی جهت افزایش سطح دسترسی مراجعین وکارآموزان در بهره مندی از خدمت ارائه شده در آموزشِ بهینه و بیش از پیش سازمان در تحقق هر یک از محورهای ذیل گام بردارید:

تدوین استراتژی و خط­مشی گذاری در راستای برخورداری عادلانه گروه­های هدف از آموزش های فنی و حرفه ای، کاهش فقر مهارتی و تحقق شعارهای دولت محترم و مقام عالی وزارت در مردمی بودن.

برنامه ­ریزی درراستای تنوع بخشی، انعطاف پذیری و به روزرسانی آموزش های فنی وحرفه ای براساس آمایش منطقه ای، اقتضائات و نیازهای بازارکار، تحولات فناورانه، تغییرات سازمان کار و مختصات گروه های هدف.

ارتقای کیفیت، استاندارد و اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای از طریق مداخله برنامه محور و مبتنی بر شواهد در مولفه های کلیدی فرایندها و برنامه های آموزشی.

رصد، شناسایی و پیشنهاد مداخلات مقررات گذارانه در محیط حقوقی آموزش های فنی و حرفه ای کشور با هدف اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر آموزش های مهارتی، ارتقای جایگاه و اثربخشی فعالیت های آموزشی سازمان و تقویت همکاریهای نهادی و سازمانی

برنامه ریزی و همکاری فعالانه و موثر در راستای تقویت مولفه مهارت آموزی در کلیه برنامه ها و اقدامات حوزه ی اشتغال وزارتخانه از طریق همکاری نزدیک با واحدهای ذیربط.

نظارت سازمان یافته و موثر بر توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و غیردولتی در راستای انطباق بین از پیش فرصتها و ظرفیت های آموزشی با نیازهای واقعی و محلی بازارکار.

طراحی و اجرای نظام ارزیابی فرایندها و عملکرد آموزشی سازمان در راستای تضمین کیفیت آموزش های مهارتی با بهره گیری از استانداردها و شاخص های بین المللی و به روز رسانی مداوم.

توانمند سازی بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری سازمان با رویکرد تقویت ابعاد نظارتی آن.

- جلب مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی در طراحی و اجرای آموزش های فنی و حرفه ای.

- ایجاد، تقویت و توسعه تشکل مربیان و ایجاد ساز وکاری جهت مشارکت دادن آن در تصمیم گیری و تصمیم سازی.

- برنامه ریزی جهت تجهیز و نوسازی مراکز آموزش فنی وحرفه ای در راستای آموزش های مورد نیاز جامعه.

- برنامه­ ریزی جهت اجرایی­نمودن تفاهم نامه منعقده با سایر دستگاهها با رویکرد اعتباربخشی به گواهینامه های آموزش فنی وحرفه ای.

- تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان و ترویج کارگروهی، افزایش خلاقیت و نوآوری از طریق آموزش مستمر.

همکاری و هم افزایی با ادارات کل استانی و دفاتر ستادی در اجرای برنامه های مصوب سازمان.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره‌گیری از توانایی‌های همکاران زیر مجموعه و اهتمام لازم در سایه تعامل و همکاری با سایر دستگاه های کشور و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» «قانون مداری»، دولت مردمی در انجام مسوولیت محوله موفق و موید باشید.

این گزارش می افزاید علیرضا حاتم زاده پیش از این مسئولیت معاونت آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را عهده دار بود.